#WeAreOpenStack

#WeAre dostawcą usług public cloud opartych na technologii OpenStack na dużą skalę

Projekt OpenStack stale się rozwija. Aktualnie jest to jeden z najważniejszych projektów open source, zarówno ze względu na liczbę współpracowników jak i na założony cel: oferowanie zestawu narzędzi do wdrażania i wykorzystywania infrastruktur w chmurze. OVH zaczęło korzystać z projektu OpenStack w 2012 roku, czyli 2 lata po pojawieniu się tej technologii. OVH, jako lider wśród europejskich dostawców hostingu oraz numer 3 na świecie, jest dziś jednym z największych operatorów OpenStack w kategorii dostawców usług Public Cloud.


#WeAre członkiem fundacji OpenStack

W 2014 roku OVH zostało członkiem fundacji OpenStack, aby dzielić się swoim doświadczeniem, zwłaszcza z zakresu problematyki wysokiej dostępności, izolowania zasobów i skalowalności, które znajdują się wśród najważniejszych celów społeczności.


#WeAre « Infrastructure Donor »

Pod koniec 2015 roku OVH wsparło projekt w postaci zasobów cloud, które zasilają ważne dla społeczności narzędzie: system stałej integracji. Duża część z 30 000 zadań uruchamianych każdego dnia przez ten system do kompilowania i testowania patchy tysięcy współpracowników jest wykonywana w centrach danych OVH. I na instancjach OpenStack! Jest to podręcznikowe zastosowanie usługi Public Cloud OVH, która ma odpowiadać na wysokie zapotrzebowanie w trybie « on demand ».

#WeAre dumni, że możemy ogłosić

100
petabajtów

danych fizycznie przechowywanych dzięki systemowi Swift

150 000
aktywnych instancji

w marcu 2017

Public Cloud
Archive

Do długoterminowego przechowywania danych.
Przestrzeń dyskowa do archiwizacji oparta na rozwiązaniu OpenStack

#WeAre zakochani w technologii OpenStack od 2012 roku

2012 - Swift

OVH poszukuje skalowalnego rozwiązania dla przestrzeni dyskowej

Pod koniec 2011 roku OVH wprowadziło ofertę hubiC. Jest to usługa przechowywania plików online, która odniosła duży sukces. 130 000 użytkowników przyciągniętych w pierwszym roku oraz 40 TB danych umieszczanych tygodniowo, poddało infrastrukturę tej usługi ciężkiej próbie i pokazało brak skalowalności wybranego rozwiązania technicznego. Zespoły OVH zainteresowały się więc projektem OpenStack, a zwłaszcza elementem dotyczącym przestrzeni dyskowej: OpenStack Swift. To na tej technologii opiera się aktualnie usługa hubiC, z której korzysta teraz 800 000 użytkowników.

2014 - Compute

Instancje o wysokiej wydajności na żądanie

W 2013 roku OVH nadal odkrywało poszczególne elementy projektu OpenStack. Firma chciała odpowiedzieć na potrzeby wewnętrzne oraz zbudować swoją pierwszą ofertę Public Cloud. W 2014 roku OVH zaproponowało w ramach « Innovation Lab » pierwsze instancje w trybie on demand. Były to instancje o wysokiej wydajności, administrowane przez użytkownika w panelu klienta, w interfejsie Horizon lub przez API OVH i OpenStack.

2015 - Scaling

Rozwój infrastruktury OpenStack

Oferta Public Cloud OVH, wyróżniająca się gwarancją « no noisy neighbour » (dedykowane zasoby) oraz prostym i transparentnym systemem opłat (bez ukrytych kosztów) odniosła duży sukces w 2015 roku, zachęcając nasze zespoły do pracy nad rozwojem infrastruktury oraz nad dostosowaniem niektórych aspektów działania technologii OpenStack. Na przykład ruch północ-południe na poziomie sprzętu Neutron został przeniesiony na hypervisory, a inżynierowie OVH rozpoczęli pracę nad planowaniem równoległym na poziomie oprogramowania Nova, aby odpowiedzieć na duże zapotrzebowanie pojawiające się w przypadku jednoczesnego uruchamiania kilkuset instancji.

2016 - Innovation

Koncentracja na innowacjach

OVH skoncentrowało się na wzbogaceniu oferty Public Cloud opartej na rozwiązaniu OpenStack. Praca ta skupiała się wokół trzech głównych osi: integracji rozwiązania OpenStack w ekosystemie OVH, dodania wyjątkowych funkcjonalności, takich jak funkcja vRack używana do rozszerzania prywatnych sieci między kilkoma centrami danych, znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych, oraz dodania nowych komponentów sprzętowych i oprogramowania pozwalających na zwiększenie wydajności na poziomie infrastruktury oraz na poziomie instancji użytkowników.

2017 - Upgrade

Aktualizacja oferty i infrastruktury

Infrastruktury oferty Public Cloud OVH osiągają znaczne rozmiary. Regularnie wraz z rozwojem i z otwieraniem nowych centrów danych dodawane są nowe regiony. Aktualizujemy również katalog usług dodając instancje z lokalną bardziej wydajną przestrzenią dyskową na dyskach SSD. Równocześnie zespoły R&D weryfikują procedury aktualizacji infrastruktur OpenStack tak, aby korzystać z jak najnowszej wersji i aby zaproponować patche upstream.
Poza tym OVH kontynuuje innowacje i dodaje usługę przestrzeni dyskowej do archiwizacji. Jest to usługa Public Cloud Archive oparta na rozwiązaniu Swift.

Nasza wizja i nasza integracja OpenStack

OVH upowszechnia korzystanie z technologii OpenStack.

Doświadczenie użytkownika (UX) jest jednym z głównych celów programistów zajmujących się panelem manager usługi Public Cloud. Ich cel: ułatwić zarządzanie instancjami i przestrzenią dyskową OpenStack użytkownikom nie znającym usług cloud computing.

Więcej informacji na temat technologii OpenStack

Usługi OpenStack wkrótce zostaną zintegrowane z usługą vRack OVH.

Jedną z najbardziej interesujących funkcjonalności proponowanych przez OVH jest rozszerzanie prywatnych sieci na instancje OpenStack w kilku strefach geograficznych. Dzięki funkcji vRack instancje mogą komunikować się między sobą w sposób prywatny po obu stronach Atlantyku, z czasem odpowiedzi niższym niż 80 ms. Funkcja vRack pozwoli również na połączenie instancji z innymi usługami OVH, co zwiększy liczbę zastosowań. Public Cloud firmy OVH jest więc używany w przypadku przepełnienia infrastruktur zainstalowanych na serwerach dedykowanych lub na infrastrukturach on premise.

OVH na Marketplace OpenStack

OVH na OpenStack Summit w Austin

Podczas wydarzenia OpenStack Summit w Austin, OVH przedstawiło swój przykład zastosowania technologii open source OpenStack. OVH, jako aktywny użytkownik od 2012 roku oraz firma współpracująca z fundacją w zakresie infrastruktury, wdrożyło w szerokim zakresie różne elementy projektu open source, w celu dostarczania instancji (compute) oraz przestrzeni dyskowych (object storage) na żądanie.

OpenStack Summit

Zespół obecny na miejscu:

  • Adam Kijak (Devop PL) / @AdamAtOvh
  • Krzysztof Tomaszewski (Tech lead R&D PL) / @LabedzAtOVH
  • Charles Vaillancourt (Devop CA)
  • Adrien Pensart (Devop CA)
  • Krzysztof Swiatek (Devop PL)
  • Romain Le Disez (Devop FR)
  • Jean-Daniel Bonnetot (Tech Evangelist FR) / @pilgrimstack
  • Pascal Jaillon (VP Product US) / @p45c41
  • Deborah Shea
  • Marine Marechal (MarketOp FR)