Dedicated Cloud otrzymuje certyfikat SOC 1 (SSAE 16 i ISAE 3402) oraz SOC 2 typ II

Roubaix, 09 marca 2015

Dedicated Cloud otrzymuje certyfikat SOC 1 (SSAE 16 i ISAE 3402) oraz SOC 2 typ II

Grupa OVH, specjalizująca się w usługach cloud i infrastrukturach internetowych, otrzymała niedawno międzynarodowe certyfikaty SOC 1 (SSAE 16 i ISAE 3402) i SOC 2 typ II dla usługi Dedicated Cloud. Grupa kontynuuje globalną strategię certyfikowania, w celu uznania zgodności usług firmy z dobrymi praktykami i międzynarodowymi standardami.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze dla grupy OVH, która od 2010 roku sprzedaje swoje rozwiązanie prywatnego clouda przeznaczonego dla firm. Certyfikaty SOC 1 i 2 typ I otrzymane w 2014 roku dotyczyły wprowadzenia procedur i kontroli pozwalających na zapewnienie zabezpieczonej dedykowanej usługi cloud o wysokiej dostępności. Certyfikaty SOC 1 i SOC 2 typ II dotyczą skuteczności i rygoru tych procedur i kontroli.

Audyt prowadzony przez niezależną firmę KPMG przez sześć miesięcy dotyczy usługi Dedicated Cloud w 4 centrach danych grupy: 3 we Francji i 1 w Kanadzie. Sprawdzano skuteczność kontroli przeprowadzanych przez grupę dla następujących punktów:

• polityka bezpieczeństwa;
• proces oceny ryzyka i zarządzania awariami;
• dostęp fizyczny i oprogramowanie;
• dostępność usługi;
• poufność i integralność danych.

« Dla naszych klientów certyfikaty te są zapewnieniem, że wprowadzamy i rygorystycznie przestrzegamy wewnętrznych procedur i kontroli związanych z bezpieczeństwem naszego systemu informatycznego », wyjaśnia Thibaud Saudrais zajmujący się jakością w ramach grupy OVH.

Informacje o grupie OVH

Grupa OVH, założona w 1999 roku, wprowadzająca innowacyjne rozwiązania w zakresie Internetu, centrów danych i sieci, ma dziś ważną pozycję na rynku międzynarodowym. Poprzez markę OVH, So you Start, RunAbove, Kimsufi i hubiC, grupa OVH proponuje proste i wydajne narzędzia oraz rozwiązania, które korzystają z najnowszych technologii i rewolucjonizują sposób pracy 700 000 klientów na całym świecie. Poszanowanie indywidualności i wolności, równość szans w dostępie do nowych technologii są od zawsze związane z firmą. Dla OVH "Innovation is Freedom".