Przegląd centrów danych 2019, część 4: Erith, Wielka Brytania, Europa Północna

Autor: François Sterin, Chief Industrial Officer w OVH. 

Kolejny etap naszego przeglądu to centrum danych na londyńskich przedmieściach, w Erith, gdzie spędziliśmy dwa dni. Erith bardzo różni się od centrum danych w Gravelines. Jest to jedno z nowych centrów OVH, w którym trwają jeszcze prace wykończeniowe. 

Na jakim etapie rozwoju jest centrum danych w Erith?

Obiekt w Erith działa od czerwca 2017, kiedy to uruchomiliśmy sprzedaż i przyjęliśmy pierwsze zamówienia na serwery z gamy Discovery. Postęp w rozwoju, jaki nastąpił w obiekcie w ciągu ostatniego roku jest imponujący! Po pierwsze oddzieliliśmy teren dawnego obiektu telekomunikacyjnego z masztem antenowym od pozostałej części obiektu, który stał się centrum danych OVH. Po drugie, zdemontowaliśmy wszystkie dawne instalacje, aby dostosować centrum do standardów OVH. Zostało ono zwyczajowo wyposażone w nową redundantną instalację elektryczną, nowe generatory prądu, podwójne łącze sieciowe do Londynu i, oczywiście, autorski system chłodzenia OVH.

Generator w Erith

Agregaty prądotwórcze w Erith o mocy 1 250 kVA.

Obiekt w Erith może pomieścić do 40 000 serwerów z flagowymi produktami OVH, takimi jak serwery dedykowane oraz usługami Public i Private Cloud.

Pomieszczenia obiektu w Erith

Pomieszczenia centrum danych

Obecnie w pełni funkcjonalne są dwie sale mogące pomieścić nieco ponad 200 szaf rack. Uruchamiamy sprzęt w kolejnych siedmiu salach, dzięki czemu jesteśmy gotowi, aby na bieżąco sprostać potrzebom klientów.

Zespół obsługujący centrum danych posiada najwyższe kompetencje, został odpowiednio przeszkolony w siedzibie OVH w Roubaix oraz dodatkowo na miejscu. Doświadczeni technicy z OVH we Francji spędzili w Erith ponad 6 miesięcy, szkoląc swoich kolegów i przygotowując ich do eksploatacji obiektu. Dzięki temu mamy pewność, że wdrożenie nowych serwerów i ich utrzymanie, 24/24, realizowane jest w zgodzie ze standardami jakości OVH.

Zespół centrum danych w Erith

Zespół centrum danych w Erith

Centrum danych w Erith, tej samej generacji co centra w Polsce i Niemczech, jest pierwszą lokalizacją OVH w Wielkiej Brytanii. Zostanie uzupełnione o kolejne centra, jeśli tylko zaistnieje potwierdzone zapotrzebowanie ze strony klientów. Otrzymaliśmy już nawet kilka sugestii lokalizacji nowych obiektów.