Nowy zakład produkcyjny OVH w Croix, światowej klasy fabryka produkująca serwery

W historii OVH rok 2018 zapisze się jako kluczowy okres. We wrześniu pełną działalność operacyjną osiągnęła nowa baza produkcyjno-logistyczna w miejscowości Croix, na północy Francji. Obiekt stanowi odzwierciedlenie całej wiedzy, doświadczenia, innowacji i sposobu myślenia grupy OVH. O powstaniu tej nowoczesnej fabryki w duchu Przemysłu 4.0 opowiada Guillaume Hochart, którego misją jest modernizacja całego łańcucha produkcyjnego w OVH.

Skąd wziął się pomysł na nowy obiekt dla zespołów ds. produkcji i logistyki?

Guillaume Hochart: Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny wzrost OVH, potrzebny był nam na terenie Europy nowy zakład produkcyjny, niezależny od obiektu w Beauharnois w Kanadzie, czy planu otwarcia łańcucha produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki niemu aktualna granica zdolności produkcyjnych w skali rocznej podniesiona została z 120 000 do 400 000 serwerów. Zależało nam nie tylko na tym, aby otworzyć nową lokalizację. Chcieliśmy wykorzystać tę okazję, aby uczynić z niej światowej klasy fabrykę opartą na koncepcji lean management. Podejście lean management stosuję z sukcesem już od wielu lat. Sprawdziło się w najbardziej wymagających obszarach jak choćby w branży energetyki jądrowej. Przez 15 lat pracy w sektorze przemysłowym, od armatury, poprzez energię atomową do produkcji gazu, zdobyłem specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie lean management. Doskonale znam jego wartość. Nie byłem specjalistą w dziedzinie informatyki, ale bardzo mi odpowiada filozofia, jaką Octave Klaba wprowadził do OVH. Wszystko tutaj sprzyja rozwojowi pomysłowości i kreatywności, które są istotnymi elementami strategii lean. Takie podejście pozwala pogodzić ze sobą ciągłe podnoszenie wyników przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie koncepcji JIT (ang. just in time), z zaangażowaniem pracowników we współtworzenie i doskonalenie ich środowiska pracy. To właśnie te idee przewodziły powstawaniu obiektu w Croix.

Co kryje się pod pojęciem fabryka światowej klasy?

G. H.: Poprzedni obiekt tego typu w Roubaix charakteryzował się pragmatyzmem i wysoką wydajnością. Wraz z rozwojem firmy był usprawniany prawie wyłącznie w kategoriach efektywności. Oprócz zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych musimy również położyć nacisk na korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii i metod produkcji. Przykładowo, do tej pory nie przykładaliśmy większej wagi do wartości naszych  linii montażowych z punktu widzenia klienta. Chcemy, aby to się zmieniło i abyśmy mieli możliwość pokazania klientom, do czego jesteśmy zdolni. Fabryka w Croix została pomyślana jako swoista przemysłowa wizytówka dla naszych partnerów i klientów. Pragniemy wzbudzić ich pełne zaufanie do naszego łańcucha logistycznego i naszych struktur przemysłowych, aby mieli przekonanie, że wybrali właściwego partnera. Dzięki zakładowi w Croix będziemy w stanie udowodnić w każdym momencie, iż sprawne zarządzanie procedurami przemysłowymi niesie ze sobą przewagę konkurencyjną pod względem jakości, kosztów, terminów oraz elastyczności.

Jak to wszystko wyglądać będzie w praktyce?

G. H.: Poprawa produktywności, jak również wzrost zwinności muszą przede wszystkim służyć ludziom. Wylanie posadzki żywicznej w celu wyeliminowania wszelkich wibracji pozwoliło nam na powierzenie transportu części robotom, co oznacza bezpośrednie korzyści dla pracowników. Mogą oni skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej, jednocześnie korzystając z bardziej przyjaznego środowiska pracy. Bo to także o to chodzi w Przemyśle 4.0! Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby pracownicy zespołów produkcji i logistyki mogli swobodnie rozwijać swój twórczy potencjał i pomysłowość. Wraz z dostępnością danych cyfrowych, zaawansowaną robotyką i automatyzacją będą oni mogli zwiększyć swoje kompetencje w zakresie proaktywności, szybkiego podejmowania decyzji i zdolności do adaptacji w czasie rzeczywistym. Procesy zarządzania stały się bardziej wizualne, tak aby wszelkie anomalie były widoczne na pierwszy rzut oka, a pracownicy mogli jak najszybciej podjąć odpowiednie działania.

I to również w tej sferze lean management odgrywa kluczową rolę?

G. H.: Z punktu widzenia lean management każde środowisko pracy jest ważne. Przejawia się to także w redukcji lead time (czasu realizacji procesu produkcyjnego), tzn. przejęciu kontroli nad produkcją w toku, nad stanem zapasów oraz prędkością przesuwu dla poszczególnych operacji. Pracowaliśmy również nad organizacją bufora zaopatrzeniowego w obszarze roboczym linii produkcyjnej, aby potrzebne komponenty były dostępne i gotowe do złożenia we właściwym momencie tak jak w sektorze motoryzacyjnym. Przy ponad setce możliwych kombinacji serwerów OVH, wysoka sprawność i elastyczność są konieczne, jeśli chcemy zagwarantować personalizację naszych maszyn. To właśnie jest ambicją opracowanego przez nas konceptu One Piece Flow. Musimy zapewnić maksymalną wydajność w fazie pomiędzy dostawą części składowych a wypuszczeniem produktu końcowego. Dzięki systemowi „just in time” jesteśmy w stanie wyprodukować 95% serwerów w czasie krótszym niż cztery dni.

W jaki sposób jest zorganizowana przestrzeń wewnątrz obiektu?

G. H.: Nowy obiekt to 14 000 m2. Powinien on pomieścić zarówno setkę pracowników z zespołów ds. produkcji i logistyki, jak i ich jednostki produkcyjne. Kierując się logiką lean management, postanowiliśmy zoptymalizować dostępną przestrzeń, aby móc odpowiedzieć na potrzeby przyszłego rozwoju i jednocześnie przyjąć pod dachem fabryki niektórych z naszych usługodawców. Jako OVH postanowiliśmy skoncentrować się na tym, co stanowi serce naszej działalności: integracji elementów technicznych i informatycznych. Produkcja części komponentów, zwłaszcza tych związanych z użyciem laserów, spawaniem i obróbką metali, zostanie powierzona zaufanym partnerom. Będą oni pracować na terenie zakładu, co pozwoli poprawić czas realizacji procesu produkcji, ale też pozwoli na większą elastyczności między naszymi laboratoriami a prototypami.

Zespół Produkcyjny

Zespół Produkcyjny

Czy w ramach bazy produkcyjno-logistycznej będą funkcjonować także laboratoria badawczo-rozwojowe?

G. H.: Rozwój innowacji musi stanowić proces ciągły. Obiekt w Croix pozwoli skupić w jednym miejscu zespoły pracowników, przestrzenie do produkcji oraz elementy niezbędne do przyspieszenia innowacyjności i sprzyjające opracowywaniu nowych produktów. Zaplanowaliśmy przestrzeń dla 5 laboratoriów: laboratorium hardware, gdzie opracowywane będą poszczególne komponenty i testowane gotowe serwery; laboratorium software, w którym weryfikowana będzie integracja w systemie informatycznym oraz aktualizacje oprogramowania dla całego parku serwerów; laboratorium chłodzenia dedykowane badaniom dotyczącym funkcjonowania serwerów w ekstremalnych temperaturach otoczenia; mini data center do testowania poszczególnych rozwiązań mechanicznych, termicznych i strukturalnych oraz laboratorium przemysłowe, skupione wokół badań nad nowymi produktami i otwarte na tworzenie innowacji wraz z partnerami technologicznymi.

Dlaczego ten nowy obiekt powstaje właśnie w Croix?

G. H.: Wybór miasta położonego zaledwie kilka kilometrów od centrów danych w Roubaix jest oczywiście strategiczny. Optymalizuje proces zaopatrzeniowy, jak również pozwala pracownikom zachować ich dotychczasowy sposób życia i przyzwyczajenia. Swoją drogą zakład dysponuje dobrym dostępem do transportu publicznego. Ponieważ jest to obiekt przemysłowy o architekturze zbliżonej do katedry, jego walory to także przestronne wnętrza z wysokim sufitem, proste ściany i gładkie podłogi. Nacisk został położony również na oświetlenie, którego natężenie wynosi 500 luksów, co gwarantuje wysokiej jakości środowisko pracy. Jeśli chodzi o wydajność energetyczną, była już ona zapewniona, biorąc pod uwagę uprzednie przeznaczenie obiektu.

Czy nowa baza produkcyjna przejmuje zadania obecnego obiektu w Roubaix?

G. H.: Przeznaczeniem nowego centrum jest przejęcie roli siedziby dla całego działu Industrializacji OVH. Zostanie on podzielony na dwie części: logistyka i produkcja. Zakład produkcyjny w Roubaix zakończył funkcjonowanie we wrześniu, po przeprowadzce ekip do nowego obiektu. Nasze zespoły wykazały się dużą otwartością na zmiany, zwinnością i olbrzymim zaangażowaniem w proces przeniesienie produkcji, za co chciałbym im przy okazji podziękować.