Plany i aspiracje OVH na rok 2018

Czy można jeszcze bardziej przyspieszyć, gdy wydaje Ci się, że osiągnąłeś już pełną prędkość? Odpowiedź brzmi: tak. Rok 2017 był dla OVH bardzo bogaty w wydarzenia. Nasze zespoły wyciągnęły wiele cennych nauk zarówno z sukcesów, jak i trudniejszych doświadczeń. Dzięki temu mogliśmy wzmocnić fundamenty, na których opiera się nieustanny rozwój naszych rozwiązań w chmurze. Kontynuowaliśmy ekspansję międzynarodową i wdrażaliśmy kolejne innowacje. Początek Nowego Roku jest dobrą okazją do podsumowania najważniejszych osiągnięć roku 2017 i sformułowania celów na rok 2018.

Cel: „Next Level”

«W roku 2017 firma OVH będzie świętowała swoje osiemnaste urodziny. Zakończyliśmy fazę strukturyzacji i wchodzimy w etap dojrzałości. Zbudowaliśmy solidne rozwiązania, ale wciąż przyspieszamy i w moim odczuciu, to tak naprawdę dopiero początek. OVH wkracza na wyższy poziom».

W czasie piątej edycji OVH Summit w listopadzie ubiegłego roku Octave Klaba ogłosił plan strategiczny „Next Level”, którego celem jest kontynuacja wzrostu OVH jako jednego z globalnych liderów usług w chmurze. Pierwszym wielkim wyzwaniem nowego etapu rozwoju jest stopniowa restrukturyzacja gamy rozwiązań grupy, które zostaną wprowadzone na rynek jako trzy nowe marki: OVHcloud (wysoce skalowalna infrastruktura dla najbardziej krytycznych aplikacji), OVHspirit (wydajne serwery dedykowane z najlepszym stosunkiem jakości do ceny) oraz OVHmarket (oferta hostingowa, domeny, poczta e-mail i usługi telekomunikacyjne).

Cel: 1000 nowych talentów

Pod koniec 2016 roku Octave Klaba ogłasza na Twitterze, że OVH zatrudnia na całym świecie ponad 1500 pracowników. Dziewięć miesięcy później grupa OVH podejmuje wyzwanie zatrudnienia 1000 nowych talentów, aby wzmocnić swoje zespoły na całym świecie i uruchamia platformę rekrutacyjną OVH Careers (obecnie tylko w języku francuskim, wkrótce dostępna w innych językach), aby wzmocnić swoje zespoły na całym świecie i uruchamia platformę rekrutacyjną OVH Careers (obecnie tylko w języku francuskim, wkrótce dostępna w innych językach). Aby zyskać więcej możliwości znajdowania i zatrudniania utalentowanych pracowników, OVH kontynuuje rozwój na rynkach międzynarodowych (Singapur, Sydney, Warszawa, Frankfurt, Londyn, Bordeaux, Nantes, Tour de Batignolles w Paryżu) i otwiera nowe obiekty w Roubaix we Francji, w Polsce oraz Niemczech.

Kierunek - Stany Zjednoczone!

15 marca OVH powołuje komitet wykonawczy dla oddziału OVH US i wyznacza na stanowisko CEO Russa Reedera (wcześniej zatrudnionego w GoDaddy). Jest to pierwszy krok w ramach ekspansji na rynku amerykańskim, po którym, w krótkim czasie, następuje wykupienie od VMware rozwiązania vCloud Air. Akwizycja ta pomogła OVH przyspieszyć rozwój w USA, ale przede wszystkim wyposażyła je w technologię HCX (Hybrid Cloud eXchange). Dzięki temu zasobowi klienci OVH mogą teraz migrować swoje rozwiązania z lokalnych centrów danych bez żadnych przerw w ciągłości usług. Ponadto, dzięki temu, że działalność rozpoczęta w Stanach Zjednoczonych jest prowadzona niezależnie z prawnego punktu widzenia, pozostałe spółki grupy OVH nie podlegają ustawie Patriot Act.

Zobowiązanie do ochrony danych

2018 to również rok, w którym wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), które jest znaczącym krokiem dla wszystkich europejskich przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem danych. OVH wdraża kolejne punkty planu mającego na celu osiągnięcie pełnej zgodności z RODO. Realizacja planu rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku od zmian regulaminów usług (Ogólne i Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług) dla francuskich klientów. Wkrótce skorzystają z nich także polscy klienci. Firma OVH zweryfikowała serię dokumentów, aby wywiązać się z podjętego zobowiązania do ochrony danych osobowych klientów i sformalizować przyjęte przez siebie zasady, do których należą: przejrzystość w zakresie lokalizacji danych czy też odmowa korzystania z usług podwykonawców, które wiązałyby się z udzieleniem dostępu do danych przechowywanych przez użytkownika.

Nowe regulaminy usług zostały stworzone w oparciu o kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych opracowany przez CISPE (Cloud Infrastructure Providers in Europe) - stowarzyszenie europejskich dostawców infrastruktur w chmurze powołane do życia z inicjatywy OVH. Kodeks postępowania CISPE był jednym z pierwszych dokumentów, które zostały zainicjowane przygotowaniami do wejścia w życie RODO. Jest on dokumentem referencyjnym i ma stanowić podstawę do realizacji wytycznych RODO przez dostawców usług w chmurze i ich klientów, a tym samym ma przyczyniać się do promowania rozwoju europejskiego rynku cyfrowego.

Coraz większa otwartość chmury

W OVH żywimy głębokie przekonanie, że przedsiębiorstwa powinny mieć swobodę w dokonywaniu wyboru technologii.
Ponieważ rozwiązania Cloud są przyszłością IT, OVH angażuje się w działania na rzecz otwartej chmury, bez ograniczeń czy barier, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z zasad bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązani są dostawcy.
Infrastruktury chmurowe odwracalne i interoperacyjne gwarantujące klientom zamknięte środowiska - to obietnica Open Cloud Foundation, organizacji zrzeszającej różnorodne podmioty działające w sektorze usług cyfrowych (dostawców, klientów, organizacje badawcze czy instytucje publiczne). Celem OCF jest wspieranie otwartych rozwiązań i walka z istniejącymi na rynku przypadkami stosowania polityki przymusu wiązania się z jednym dostawcą. Zgodnie z zapowiedzią Laurent Allarda podczas konferencji OVH Summit 2017, spotkanie inauguracyjne członków Open Cloud Foundation odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Organizacja powinna stać się operacyjna do końca pierwszego kwartału 2018.

O tym, jak firmie OVH bliska jest idea otwartości chmury, świadczy fakt, że latem ubiegłego roku spółka zdecydowała się upublicznić linie kodu Panelu klienta.

Przedstawione powyżej podsumowanie pozwala zrozumieć, w jaki sposób każdy krok poczyniony w 2017 roku przyczynił się do wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju grupy.

Wszystkie zespoły OVH życzą Państwu wielu sukcesów w 2018 roku... to infinity and beyond!

Następny artykuł

Whois kwestionowany przez RODO?