OVH NEWS | AKTUALNOŚCI, INNOWACJE I TENDENCJE W IT


Najnowsze informacje o OVH

11/07/2017
Podziel się z innymi

Autor artykułu: Laurent Allard


Chmura jest przyszłością. A jaka przyszłość czeka chmurę?


Część 1: Użytkownicy chmury pod lupą - kim są? Jakich zasobów potrzebują? Jakie wyzwania czekają ich w najbliższych latach?Chmura, będąc niegdyś technologicznym novum, obecnie wspiera krytyczne systemy usprawniające działalność mniejszych i większych rynkowych graczy. Jej popularność odzwierciedlają liczby: według prognoz IDC (1) 68% firm korzysta z usług cloud, a jedna trzecia z nich twierdzi, że posiada dojrzałą strategię w tym zakresie. 92% ankietowanych przez SolarWinds (2) jest natomiast przekonanych, że to chmura jest jednym z długoterminowych czynników ich sukcesu.


5 profili użytkowników usług w chmurze


Podmioty migrujące do chmury nie startują z tej samej pozycji. Firmy różnią się między sobą indywidualnymi potrzebami, jak i specyfiką biznesu, co stanowi za każdym razem wyzwanie zarówno po stronie użytkowników, jak i dostawców usług, takich jak OVH.''Web hosting users'' - Użytkownicy usług web hosting


Zacznijmy od użytkowników usług hostingu WWW, czyli web hostingu, który stanowił jedną z pierwszych usług OVH na początku lat 2000.
Web hosting to duży segment usług, który ostatnio wyhamował swój wzrost, osiągając około 10% rynku. To spowolnienie - rynek IaaS i PaaS stanowią ponad 30% rynku - jest znaczącym spadkiem. Świadczy o migrowaniu użytkowników w stronę technologii cloud IaaS/PaaS i/lub rozwiązań SaaS Web najwyższego poziomu, takich, jak CMSaaS (Content Management as a Service).

Co ten trend oznacza dla providerów? Dostawcy usług stają przed wyzwaniem przeniesienia wcześniejszych platform na nowocześniejsze technologie, zachowując ciągłość działania usług i równolegle obsługując duże dane – 18 milionów aplikacji WWW zainstalowanych na infrastrukturze web hosting OVH (i 4 miliony domen). Przewidując ten kierunek, OVH już w pierwszej dekadzie lat 2000 dodało do oferty chmurę, podczas gdy inni niezmiennie koncentrowali się na rynku web hosting, pozostając w efekcie niszowymi firmami.''Selective/tactical IaaS adopters'' - Wybredni nabywcy IaaS


Druga grupa użytkowników cloud, zwanych Wybrednymi nabywcami IaaS, pojawiła się około 2005 roku. Ich nazwa nawiązuje do stosowanych praktyk wybiórczego korzystania z zewnętrznych zasobów IT. Wybredni nabywcy przyczynili się do rozwoju modelu XaaS (anything as a service), rozumianej jako wszystko (aplikacja, platforma) jako usługa. XaaS jest z kolei jedną z przyczyn zjawiska szarej strefy IT (Shadow IT). Choć Shadow IT pozwala na szybszą realizację potrzeb biznesowych, to jednocześnie wystawia firmy na ryzyko. Zjawisko pojawia się, gdy w firmach mnożą się rozwiązania bez wiedzy firmowego działu IT, jak np. instalowanie nieautoryzowanych programów czy wykupywanie dostępu do usług.

Popyt na XaaS utrzymał się, ale z czasem firmy zaczęły zmierzać w stronę konsolidacji i racjonalizacji IT. Dlatego w następnym kroku zaczęły szukać dostawców, proponujących kompletną ofertę, tak jak OVH, która portfolio usług budowała przez lata, inwestując w centra danych i światową sieć światłowodową, a także popularyzując usługi takie, jak storage as a service, rozwiązania disaster recovery czy zdalne pulpity.

Tactical/selective adopters są atrakcyjną grupą dla dostawców, ponieważ z reguły znajdują się już na pierwszym etapie pełnej migracji do chmury. Priorytetem firm jest obsługa aplikacji, baz danych (DbaaS) oraz przechowywanie danych.''Startups i digital natives'' - Startupy i cyfrowi tubylcy


Trzeci profil użytkowników obejmuje startupy, korzystające z własnych, często starzejących się, infrastruktur oraz Digital natives, cyfrowych tubylców zdecydowanych na uruchomienie projektu w chmurze celem jego szybkiego rozwinięcia i łatwiejszego wdrożenia rozwiązań. Wraz z sukcesem startupu, pojawia się chęć lepszej kontroli swojej infrastruktury i potrzeba doskonalenia własnego modelu biznesowego. Wielu zdaje sobie sprawę, że u amerykańskich dostawców chmury, którzy przyciągnęli tych użytkowników na początku, koszty są trudne do przewidzenia i mogą znacznie wzrosnąć.

Model chmury publicznej, będący z natury usługą multi-tenant (fizyczne zasoby są współdzielone przez kilku klientów), nie jest rozwiązaniem optymalnym na każdym etapie rozwoju projektu. Startująca firma często potrzebuje wysokiej skalowalności, dzięki której przyspieszy swoją rynkową premierę. W przypadku dojrzałego projektu atrakcyjne wydaje się być rozwiązanie typu Private Cloud, gdzie użytkownik korzysta z zasobów w 100% dedykowanych (single-tenant). Pozwala to na kontrolowanie kosztów (za pomocą strategii konsolidacji, która może zawierać również serwery dedykowane) oraz jest odpowiedzią na specyficzne, np. branżowe potrzeby użytkowników.

W OVH jesteśmy zdania, że należy oferować użytkownikom różne rodzaje usług cloud, nie wyłącznie jedną ofertę. Według nas najbardziej inteligentne infrastruktury łączą różne rodzaje zasobów w chmurze. To dlatego od 2009 roku OVH rozwija usługę wirtualnej szafy (vRack), która pozwala na odizolowanie się od innych użytkowników i na łączenie, za pomocą prywatnej sieci, serwerów dedykowanych, usług Private Cloud oraz instancji Public Cloud. Jest to oferta, która przyciąga zarówno ''digital natives'', jak i startujące podmioty. Aby zachęcić te ostatnie i zaoferować konkretne wsparcie, OVH opracowało w 2015 roku akcelerator startupów: Digital Launch Pad. Program wspiera już ponad 800 startupów z 45 krajów.''Cloud migrants'' - Chmurowi migranci


Następna kategoria obejmuje ''Chmurowych migrantów”. To przedsiębiorstwa, które zainwestowały w infrastrukturę IT i które uświadomiły sobie konieczność przejścia na usługi cloud z uwagi na kwestie kosztów oraz zbyt niską elastyczność względem konkurujących z nimi startupów.

IT nie zawsze jest jedynym bodźcem zmian. Czasem skuteczną motywacją do przesiadki do chmury jest sukces startupu, któremu uda się przejąć część rynku od największych graczy. Młodym firmom sprzyja innowacyjne podejście, możliwość błyskawicznej reakcji na potrzeby użytkowników, zwinny model biznesowy oraz brak ''tradycyjnej'' infrastruktury IT, co umożliwia korzystanie z zewnętrznych zasobów w chmurze. To dlatego potrzeba elastyczności (a przede wszystkim przyspieszenia time to market, dzięki szybkiemu wdrażaniu nowych zasobów) stała się ważniejsza od redukcji kosztów, stanowiąc główny powód migracji do chmury.

Zastrzeżenia względem bezpieczeństwa usług cloud znacznie się zmniejszyły, pojawiła się jednak obawa dotycząca posiadania odpowiednich kompetencji i to ona spowalnia adaptację usług w chmurze. Tylko 27% ankietowanych przez SolarWinds (3) potwierdza posiadanie kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia migracji na usługi cloud oraz do zarządzania środowiskiem hybrydowym, łączącym obecne zasoby IT i zewnętrzną chmurę.

Jako że''chmurowi migranci” są stale rosnącą grupą na rynku IaaS, rolą dostawcy jest wspieranie ich procesu migracji do cloud oraz przekazywanie wiedzy niezbędnej do zarządzania zaawansowanym środowiskiem hybrydowym. W ten sposób należy rozumieć niedawne przejęcie przez OVH firmy vCloud Air, której hybrydowa technologia pozwala na migrowanie wirtualnych maszyn między centrami danych bez przerwy w działaniu i z zachowaniem planu adresacji IP.''SaaS editors'' - Producenci oprogramowania


Do następnej kategorii należą producenci oprogramowania, którzy przeszli na usługi SaaS. Ich model ekonomiczny uległ zasadniczej zmianie. Zmiana ta polegała na przejściu z modelu opartego na sprzedaży licencji na model oparty na abonamencie i/lub płatności za zużycie. Wybór chmury, po wcześniejszej koncentracji na sprzedaży usług on-premise, jest również rewolucją. SaaS editors  muszą stawiać platformy techniczne do wdrażania swoich aplikacji, a zarazem tak rozdzielić te platformy, aby oferować usługi w skali globalnej, zapewniając najlepszą wydajność użytkownikowi w każdym miejscu na świecie.

Producenci muszą więc znać prawo w strefach geograficznych, w których operują, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich klientów. Na przykład nie proponować użytkownikom europejskim do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dane te podlegałyby pod Patriot Act.

Dzięki tym profilom użytkowników chmury, możemy pokazać historię usług cloud. Jest to historia młoda, ale już bogata ze względu na szybki rozwój technologii. W następnym materiale opiszemy scenariusze synergii między firmami operującymi w modelach IaaS i PaaS oraz konsolidację rynku IaaS, dzięki którym pojawią się nowi światowi liderzy.Uwagi:


(1) Źródło: IDC survey of 6,100 organisations in 31 countries, released today, indicates, with 68 per cent of respondents using public, private or hybrid cloud in their IT mix. This is a 60 per cent jump from 42 per cent of respondents doing cloud in 2015. Sprawdź pełny raport.

(2) (3) Źródło: IT Trends Report 2016: The Hybrid Evolution, SolarWinds.