OVH NEWS | AKTUALNOŚCI, INNOWACJE I TENDENCJE W IT


Najnowsze informacje o OVH
03/06/2016
Podziel się z innymi

Autor artykułu: Hugo Bonnaffé


Monptivoisinage.com: « Współdzielenie i solidarność to podstawowe – choć często zapominane! – aspekty koncepcji Smart City »


Miasta jutra to miasta inteligentne. Zarządzanie ruchomościami, energią, odpadkami, budynkami...: w bliższej lub dalszej przyszłości nowe technologie będą masowo wykorzystywane do zwiększania jakości « usług » oferowanych przez miasta przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów, zwłaszcza tych energetycznych. Ta koncepcja Smart City nie bierze pod uwagę istotnego wymiaru: ludzkiego. Projekt firmy Mon P’ti voisinage polega na wdrażaniu wartości współdzielenia i solidarności w miastach za pomocą sieci społecznościowej.

Firma Mon p’ti voisinage została założona w lutym 2014 roku w Rennes. Miasto to już od kilku lat zabiega o miano Smart City. « Od Rio de Janeiro po Barcelonę - każde miasto ma własną definicję i rozwija swój własny model, wyjaśnia Norbert Friant, odpowiedzialny za Planowanie i zastosowania cyfrowe w Rennes. W Rennes próbujemy utworzyć własny model. »* Uwalniając dane (open data) miasta i zachęcając obywateli do ich wykorzystania, w celu wymyślenia nowych zastosowań, w ramach sieci Fablabs, bretońska metropolia rysuje oryginalny model oparty na wspólnym korzystaniu z technologii.Łączenie usług zbiorowych


Projekt Mon p’ti voisinage opiera się na technologiach www i ma na celu budowanie społecznych więzi w ramach miast oraz promowanie bardziej odpowiedzialnego modelu konsumpcyjnego, tworząc relacje między mieszkańcami na poziomie dzielnicy. Wyobraźcie sobie platformę przedstawiającą aspekt ludyczny i praktyczny Facebooka (organizacja wydarzeń, dyskusje i grupy związane z daną dziedziną zainteresowania) i zbierającą online najlepsze usługi zbiorowe od OuiStock po Drivy (wypożyczanie samochodów między osobami fizycznymi). Dodajmy powłokę bezpieczeństwa (kooptacja między sąsiadami lub weryfikacja adresu pocztowego nowych abonentów), podłączmy do tej sieci społecznościowej sprzedawców z dzielnicy, usługi publiczne... i otrzymamy usługę, która przyciągnęła już prawie 100 000 użytkowników we Francji.

Użytkowników zaangażowanych w życie ich dzielnicy, którzy oszczędzają korzystając wraz z sąsiadami ze wspólnego transportu, wymianiając się narzędziami i usługami czy organizując grupowe zakupy. Mon p’ti voisinage, który umieścił online « kalkulator zespołowy », szacuje, że oszczędności mogą przekroczyć 500 € miesięcznie na rodzinę! Jest czym przekonywać tych, którzy wątpią w rzeczywisty wpływ nowych modeli konsumpcyjnych.

Bretoński startup, wspierany przez MAIF (który wierzy w połączenie zbiorowych usług na tej samej platformie), przyciąga również deweloperów, jak na przykład Bouygues Immobilier. « Dziś, gdy deweloper sprzedaje miejsce zamieszkania, nie dostarcza jedynie mieszkania lub domu lecz kompletne środowisko życia. A usługa taka jak Mon p’ti voisinage jest ważnym elementem środowiska życia », mówi Alexis Urien, CTO i akcjonariusz Mon p’ti voisinage. Dzięki współpracy z tego typu firmami, jak również z lokalnymi firmami i usługami zbiorowymi proponowanymi na stronie, Mon p’ti voisinage może zaoferować swoim użytkownikom bezpłatny dostęp bez reklam.Infrastruktura oparta całkowicie na usłudze Public Cloud firmy OVH


Aplikacja od początku działa w oparciu o usługi OVH. Najpierw działała w oparciu o serwery VPS. Wejście Mon P’ti voisinage do Digital Launch Pad, czyli do uruchomionego przez OVH programu wsparcia dla startupów we wrześniu 2015 roku, pozwoliło tej firmie na skorzystanie ze wsparcia technicznego niezbędnego do zoptymalizowania infrastruktury. I w związku z tym, że infrastruktura ta musiała obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników i różne stopnie obciążenia w ciągu dnia, podjęto decyzję o zainstalowaniu sieci społecznościowej na instancjach Public Cloud. Alexis Urien: « Usługa Public Cloud odpowiada na nasze zapotrzebowanie dotyczące skalowalności i elastyczności, posiada bardzo dobre parametry i jest prosta w użytkowaniu. Zarządzanie serwerami nie znajduje się w centrum naszej działalności. Wartość dodana mojej pracy to innowacyjność na naszej platformie www, wykorzystywana bezpośrednio przez naszych użytkowników. Dzięki OVH mamy pewność, że dane naszych użytkowników są zainstalowane we Francji. » Poufność danych jest kluczowa dla startupu, który wdraża usługi Open Street Map, aby nie korzystać z Google Maps do geolokalizacji sąsiedztw.
*Źródło: Quand Rennes devient Smart, espace-sciences.org, październik 2015.