OVH NEWS | AKTUALNOŚCI, INNOWACJE I TENDENCJE W IT


Najnowsze informacje o OVHGDPR/RODO: „Obywatele są świadomi swoich praw do ochrony danych osobowych i są gotowi je egzekwować!”

Obowiązek wdrożenia RODO (GDPR) sprawił, że dane osobowe stały się głównym tematem debaty publicznej, podczas gdy wcześniej interesował on raczej wąski krąg specjalistów, np. prawników czy naukowców. O wzroście popularności kwestii przetwarzania danych może też świadczyć znaczny wzrost liczby rozpraw sądowych związanych z danymi osobowymi – co podkreśla Blandine Poidevin, prawniczka specjalizująca się w nowych technologiach oraz w prawie...


Przeczytaj więcej