API SMS

Prosta i niezawodna usługa do wysyłania wiadomości SMS Zintegruj wysyłkę SMS-ów z Twoimi algorytmami oraz procedurami i osiągaj Twoje cele biznesowe dzięki szybkiemu i skutecznemu kanałowi komunikacji o globalnym zasięgu.

Przykłady zastosowań

Przypomnienia i umawianie wizyt przez SMS

Dzięki przypomnieniom wysyłanym w wiadomościach SMS Twoi klienci będą pamiętać o umówionej wizycie, a ponadto zwiększy się ich punktualność.

Korzyści

 • API Rest
 • Personalizacja nazwy nadawcy
 • Potwierdzenie odbioru
 • SMS z zaprogramowaną datą i godziną wysyłki
 • 200 000 SMS-ów
 • Wysoka dostarczalność, redundantne trasy przesyłu
 • Globalny zasięg, 600 operatorów

Dowiedz się więcej na temat wysyłania wiadomości SMS przez aplikacje

Wysyłka pierwszego SMS-a
POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
  "message":       "Test message",
  "receivers":      ["+33601020304"],
  "senderForResponse":  true
}
          

Odbiorca otrzyma SMS wysłany z krótkiego numeru o treści "Test message".
API zwróci liczbę wykorzystanych kredytów, prawidłowych i nieprawidłowych numerów telefonów odbiorców, a także identyfikatory SMS-ów pozwalające śledzić ich status.

Personalizacja nazwy nadawcy SMS-a

Usługa SMS od OVHcloud umożliwia personalizację nadawców (do 11 znaków alfanumerycznych).
Aby uniknąć potencjalnej kradzieży tożsamości, konieczne jest wcześniejsze zatwierdzenie nazw nadawców.


1 - Aby zgłosić nowego nadawcę:

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/senders
{
  "reason":  "I own the company and need to send SMS to my customers",
  "sender":  "SMS inc."
}
          

2 - Uruchomiony zostanie ręczny proces zatwierdzania.
Sprawdź etap zatwierdzenia w polu „status”:

GET https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/senders/SMS inc.
          


3 - Pole „status” może zawierać następujące wartości:

 • waitingValidation: Trwa zatwierdzanie
 • refused: odmowa zatwierdzenia (przyczynę możesz sprawdzić w polu „komentarz”).
 • enable: włączony (możesz używać tej nazwy nadawcy)
 • disable: wyłączony (nadawca jest tymczasowo wyłączony i możesz go ponownie aktywować w dowolnym momencie).

Po zatwierdzeniu nadawcy możesz wysyłać SMS-y, używając jego nazwy.

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
  "message":   "Test message",
  "receivers":  ["+33601020304"],
  "sender":    "SMS inc."
}
          


Programowanie wysyłki SMS-a
POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
  "message":       "Test message",
  "receivers":      ["+33601020304"],
  "differedPeriod":    120,
  "senderForResponse":  true
}
          

Możesz zaprogramować datę i godzinę wysyłki.

Skorzystaj z pola „differedPeriod”, aby wysłać SMS-a w późniejszym terminie. W podanym przykładzie wysyłka została przesunięta o 120 minut, zatem SMS zostanie wysłany dwie godziny później.

Śledzenie wysyłki

Status SMS-a możesz sprawdzić w polu „deliveryReceipt”:


GET https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/outgoing/123456
          

Pole „deliveryReceipt” może zawierać następujące wartości:

 • 0: Trwa wysyłanie
 • 1: Dostarczono
 • 2: Wiadomość odrzucona lub niedostarczona z powodu zbyt długiego czasu niedostępności numeru
 • 4: Oczekuje w sieci operatora odbiorcy
 • 8: Przekazano do sieci operatora odbiorcy
 • 16: Nie można dostarczyć wiadomości


Pole „ptt” zawiera dodatkowe informacje.

Pole "ptt" zwróci kod, którego opis dostępny będzie po zastosowaniu następującego wywołania:

https://api.ovh.com/1.0/sms/ptts
{
  "ptt": 4
}
          
Otrzymuj powiadomienie o zmianie statusu wiadomości SMS

Dzięki rozwiązaniu OVHcloud będziesz otrzymywał powiadomienia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączenia HTTP, gdy status wiadomości SMS się zmieni.

Aby skonfigurować adres URL, który ma być wywoływany:


PUT https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1
{
  "callBack": "http://www.mywebsite.com/callbackSmsOvh.php"
}
          

Po skonfigurowaniu powiadomień, przy każdej zmianie statusu SMS-a, następuje wywołanie adresu URL przy użyciu następujących parametrów:

 • id: ID SMS-a
 • dlr: status "deliveryReceipt"
 • ptt: status "ptt"
 • data: data aktualizacji statusu
 • sender: nadawca SMS-a
 • receiver: numer odbiorcy SMS-a
Ręcznie doładuj konto SMS

Aby wygenerować zamówienie przez API OVHcloud:

POST https://api.ovh.com/1.0/order/sms/sms-aa1-1/credits
{
  "quantity":   100
}
          
Doładuj konto automatycznie po osiągnięciu określonego progu

Dzięki rozwiązaniu OVHcloud nie musisz się martwić o liczbę pozostałych na koncie kredytów.

Konto może zostać doładowane automatycznie, kiedy osiągniesz określony próg wykorzystanych kredytów.

Wygenerowane zostanie zamówienie, a opłata zostanie pobrana automatycznie przy użyciu sposobu płatności skonfigurowanego na koncie klienta OVHcloud.

Aby ustawić automatyczne doładowanie 100 kredytów, gdy na koncie pozostanie Ci mniej niż 10 kredytów:


PUT https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1
{
  "automaticRecreditAmount":       100,
  "creditThresholdForAutomaticRecredit": 10,
}
          
Skieruj kampanię SMS do wielu odbiorców

Aby zoptymalizować masową wysyłkę SMS-ów, możesz wstępnie załadować listę odbiorców do pliku CSV.

Aby utworzyć plik z listą odbiorców:


POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/receivers
{
  "csvUrl":    "http://mywebsite.com/my_recipients.csv",
  "description": "My customers list",
  "slotId":    1
}
          

Plik musi zawierać co najmniej jedną kolumnę „number” z numerami telefonów odbiorców.
Opcjonalnie możesz utworzyć dodatkowe kolumny, które będą używane do wstawiania zmiennych dla kolejnych wysyłek.

Przykładowy plik:


number;name;age
+33601020304;Heetfield;47
+33602030405;Uulrich;36
+33603040506;Haammett;39
          


Aby wysłać SMS do wszystkich odbiorców z listy zawartej w pliku, zastosuj następujące wywołanie:


POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
  "message":       "Hello, Mr #NAME#. You are #AGE# years old.",
  "receiversSlotId":   1,
  "senderForResponse":  true
  "tag": "MaCampagne"
}
          

Dzięki temu wywołaniu wszyscy trzej odbiorcy otrzymają spersonalizowaną wiadomość.
Na przykład Michał otrzyma wiadomość: „Cześć Michał, wszystkiego najlepszego z okazji 47. urodzin!"

Jeśli dodasz parametr "tag", możesz wyszukać SMS-y przyporządkowane do tej wysyłki za pomocą następującego wywołania:


GET https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/outgoing)
{
  "tag": "MyCampain"
}
          

Zauważ, że wywołanie https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs nie zwróci ID SMS-ów, ponieważ wysyłka zostanie zrealizowana w sposób asynchroniczny.

Sprawdź ceny SMS-ów wysyłanych do poszczególnych destynacji

Aby poznać z wyprzedzeniem cenę wysyłki, zastosuj następujące wywołanie:

GET https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/seeOffers)
{
  "countryDestination": "it",
  "countryCurrencyPrice": "it",
  "quantity": 1000,
}
          

Dzięki wywołaniu podanemu w przykładzie otrzymasz cenę wysyłki 1 000 SMS-ów do Francji w walucie używanej w tym kraju (w tym przypadku euro).

SDK PHP do utworzenia aplikacji umożliwiającej wysyłkę SMS-ów

Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmail OVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić jego status oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się