Zarządzanie zbiorem kluczy SSH
Logowanie na serwer za pomocą SSHZabezpieczone połączenie umożliwiające dostęp do serwera dedykowanego


Zarządzanie kluczami SSH do instalacji i trybu rescue

Protokół SSH został wprowadzony, aby zabezpieczyć połączenia z serwerem. Zarządzanie zbiorem kluczy pozwala na uniknięcie problemów związanych z hasłami. Pozwala również na uproszczenie połączeń: korzystając z jednego klucza można połączyć się z kilkoma serwerami.

Dysponujesz dwoma plikami niezbędnymi do tego, aby połączyć się za pomocą klucza SSH: klucz prywatny, który należy zachować na komputerze i klucz publiczny do zainstalowania na serwerze lub na serwerach, do których chcesz mieć dostęp. Podczas autoryzacji klucz publiczny wyszukuje klucz prywatny i zezwala na połączenie.


Zarządzanie zbiorem kluczy SSH w OVH


Możesz zarządzać zbiorem kluczy SSH bezpośrednio w panelu Manager. Zbiór jest wspólny dla wszystkich serwerów przypisanych do tego samego identyfikatora klienta (Nic-Handle).

Podczas reinstalacji serwera możesz wybrać jeden z kluczy SSH, który zostanie wstępnie zainstalowany na serwerze.

W trybie rescue wstępnie zainstalowany klucz SSH pozwoli na uzyskanie dostępu do serwera.


Inny możliwy sposób wykorzystania: zautomatyzowanie zadań na serwerze


Po zainstalowaniu systemu twoje skrypty mogą wykonać operacje konfiguracyjne i administracyjne na serwerze.


Czy wiesz, że...?

Można wykonać skrypty po-instalacyjne z poziomu interfejsu reinstalacji.