Utwórz obraz systemu operacyjnego
Wykonaj kopię parametrówPrzygotuj się do kolejnych instalacji systemu:


Utwórz obraz systemu operacyjnego

Po wybraniu dowolnego serwera dedykowanego w OVH potrzebujesz wykonać podstawowe czynności: wybór systemu, ustawienie dostępu przy pomocy kluczy SSH, wybór rozmiaru partycji, czy ustawienie skryptów. Stosując automatyczny obraz systemu operacyjnego wszystkie te operacje NIE będą już potrzebne. Cały proces instalacji odbywa się automatycznie po zalogowaniu do panelu klienta.


Usługa tworzenia obrazu systemu operacyjnego jest dostępna w wersji beta.

Wykorzystuj zrzut systemu bez limitów


Utworzone szablony zostaną zapisane na koncie klienta, na którym zostały przygotowane. Można z nich korzystać podczas reinstalacji serwerów dedykowanych przypisanych do tego konta klienta. Maszyny zostaną automatycznie skonfigurowane zgodnie z parametrami podanymi w szablonie.