Zrozumieć Tier 3 i Tier 4Poziomy Tier


Organizacja « Uptime Institute » klasyfikuje centra danych na cztery poziomy: TIER I, II, III i IV. Poziomy te odnoszą się do pewnej liczby gwarancji dotyczących sprzętu znajdującego się w centrum danych, w celu zapewnienia redundancji.Dostępność: 99.67%
28.8 godzin przerwy/rok
Brak redundancji

Dostępność: 99.75%
22 godzin przerwy/rok
Częściowa redundancja

Dostępność: 99.982%
1.6 godzin przerwy/rok
Redundancja N+1

Dostępność: 99.995%
0.8 godziny przerwy/rok
Redundancja 2N+1Jaka jest różnica między centrum danych Tier 3 i Tier 4 ?


TIER III


Centrum danych TIER III oferuje dostępność na poziomie 99.98 %.

W tej konfiguracji można zarządzać konserwacjami bez wpływu na ciągłość działania serwerów. Te centra danych nie unikają przerw w dostępie w przypadku poważnych awarii dotyczących poszczególnych komponentów infrastruktury. Centra danych TIER 3 nie dysponują pełną i całkowicie rozdzieloną redundancją.


TIER IV


Jest to najwyższy poziom gwarancji, którą może zapewnić centrum danych z dostępnością 99.99 %.

Serwerownie z tej kategorii gwarantują redundantne połączenia dla zasilania, systemu chłodzenia oraz sieci szkieletowej. Dzięki tej architekturze masz gwarancję dostępu do usługi w razie wystąpienia problemu technicznego.
Komponenty serwera


T3 T4
Dyski Cold Swap Hot Swap
Zasilanie 1 1 + 1
Źródło zasilania 1 + 1 1 + 1

W T4 serwer


  • korzysta z podwójnego bloku zasilania, który jest bezpośrednio podłączony;
  • dysponuje 2 procesorami;
  • zezwala na wymianę dysków w Hot Swap.

Informacje o Hot Swap:


Główną zaletą tej funkcji jest możliwość realizowania upgrade'u dysku lub wymiany uszkodzonych komponentów (dysk RAID, zasilanie) bez przerwy w działaniu serwera.