Personalizacja rewersu
Przypisz domenę do adresu IP serwera


Rewers

W taki sam sposób, jak podpinasz nazwę domeny www.domena.com do adresu IP serwera, możesz przypisać nazwę do adresu IP serwera.

Na przykład w nagłówkach email wysyłanych z Twojego serwera zamiast nsxxx.ovh.net, będzie pojawiać się dana nazwa domeny.