OVHcloud Link Aggregation

Skorzystaj z szybkiej, prywatnej i redundantnej sieci do obsługi krytycznych aplikacji

Co to jest OVHcloud Link Aggregation?

Funkcjonalność OVHcloud Link Aggregation zapewnia ciągłość działania usług i bardzo szybką sieć prywatną dla krytycznych aplikacji i infrastruktur rozproszonych.
Technologia ta jest stosowana wyłącznie w serwerach bare metal. Umożliwia tworzenie infrastruktury o wysokiej dostępności z prędkością połączenia między serwerami do 10 Gbps *.
Możesz zamówić i aktywować tę opcję w Panelu klienta i korzystać z większej dostępności Twojego serwera.

Technologia OVHcloud Link Aggregation (OLA) została stworzona przez nasze zespoły w celu zwiększenia dostępności serwerów dedykowanych hostujących krytyczne aplikacje. Mechanizmy redundancji stosujemy już od wielu lat i wdrażamy je w większości infrastruktur sieciowych. Dotychczasowe rozwiązania zatrzymywały się jednak na poziomie aktywnych elementów, czyli przełączników. Postanowiliśmy rozszerzyć redundancję na serwery dedykowane klientów.

Thumbnail

Wyższa dostępność

Od teraz korzystasz z serwera dedykowanego o wysokiej dostępności dzięki jego podwójnemu podłączeniu, a tym samym unikasz ewentualnych przerw spowodowanych utratą jednego z dwóch łączy sieciowych.

Thumbnail

Zwiększona przepustowość pasma

W trybie pracy nominalnej po włączeniu opcji OLA przepustowość pasma zostaje podwojona. Domyślnie masz do dyspozycji dwa łącza 2 Gbps w sieci prywatnej vRack.

Thumbnail

Pełne bezpieczeństwo

Włączenie funkcji OLA automatycznie powoduje odizolowanie serwera dedykowanego od sieci publicznej, co uniemożliwia dostęp do niego z zewnątrz.

Thumbnail

Sposób działania

Po włączeniu tej opcji na serwerze możesz zgrupować dwa łącza sieciowe (publiczne i prywatne) jako jedno. Zyskujesz automatycznie prywatne, redundantne i bardzo szybkie łącze wirtualne. Twój serwer będzie całkowicie odizolowany od sieci publicznej, a wszelkie próby połączenia się z nim przez Internet będą blokowane. W trybie nominalnym możesz wykorzystać oba łącza sieciowe do przesyłania danych pomiędzy serwerami. W przypadku utraty jednego z dwóch łączy ruch jest automatycznie przekierowywany do sprawnego łącza. Nie spowoduje to przerw w przesyle danych i, co za tym idzie, niedostępności Twoich usług dla użytkowników.

* Możesz uzyskać przepustowość 10 Gbps, zamawiając opcję "Dodatkowa przepustowość vRack" i "OVHcloud Link Aggregation".