Słowniczek - Serwery dedykowane
SłowniczekTo czego szukasz To oznacza
CDN Content Delivery Network pozwala na przechowywanie (w pamięci cache) treści statycznych na maszynach zlokalizowanych w różnych lokalizacjach, w celu zwiększenia wydajności pobierania treści i stron www.
Cachecade Wykorzystuje dyski SSD jako cache dla operacji odczytu i zapisu. Najczęściej wykorzystywane dane są automatycznie umieszczone na dyskach SSD, w celu przyspieszenia dostępu do nich.
Cachevault System ten, wyposażony w pamięć Flash, zastępuje baterie litowo-jonowe, w celu uniknięcia ryzyka utraty danych w przypadku przerwy w zasilaniu serwera.
Chmura hybrydowa Konfiguracja infrastruktury, która grupuje różne rozwiązania hostingowe: serwery dedykowane, prywatny CLOUD, publiczny CLOUD, VPS, itp...
DNS Serwery DNS pozwalają na połączenie domeny z adresem IP: http://www.mojastrona.com wskazuje na 192.09.125.74.
DNS Secondary Serwer « zapasowy », który przejmuje zadania w przypadku awarii głównego serwera DNS.
Dystrybucja Powłoka pozwalająca na wykonywanie poleceń na serwerze. Na niektórych dystrybucjach można instalować graficzne panele administracyjne.
FastPath Kontroler MegaRAID umożliwia zwiększenie wydajności odczytu i zapisu (do 3x więcej IOPS) na dyskach SSD
Firewall Aplikacja, która filtruje dane przesyłane na serwer i zapewnia poziom bezpieczeństwa niezbędny do uniknięcia włamań.
GTI Gwarancja czasu interwencji. Zobowiązanie to łączy się z karami w postaci rekompensaty w przypadku awarii.
GTR Gwarancja czasu przywrócenia usługi. Zobowiązanie to łączy się z karami w postaci rekompensaty w przypadku awarii.
Hot Swap Każdy komponent sprzętowy może być wymieniony bez konieczności fizycznego wyłączenia serwera.
IP v6 Rozwój adresacji sieci, która przechodzi z 32 bitów (IP v4) na 128 bitów.
Load Balancer Aplikacja pozwalająca na przełączanie ruchu na różne serwery należące do infrastruktury. Bardziej zaawansowane algorytmy pozwalają na testowanie obciążenia serwerów tak, aby skierować ruch na najbardziej wydajny serwer.
Obudowa dysku twardego z helem W obudowie dysków twardych powietrze zostało zastąpione helem, którego gęstość jest siedem razy mniejsza. Siła niezbędna do obrotu płytek jest mniejsza, co wiąże się z większą niezawodnością na poziomie odczyt i zapisu danych.
RAID System replikacji danych na kilka dysków jednocześnie w czasie rzeczywistym.
SATA Typ połączenia na dyskach twardych, których wydajność (poziom transferu) jest wyższa (w porównaniu z połączeniem IDE).
SLA Service Level Agreement: zobowiązanie zawarte w umowie dotyczące jakości świadczonej usługi. Często związane z pojęciem dostępności lub wydajności. Zobowiązanie to pociąga za sobą rekompensaty w przypadku awarii.
SSD Dysk twardy, którego wydajność jest większa niż w przypadku klasycznych dysków (rzędu 0.1 ms w porównaniu do 7 ms).
Serwer dedykowany Serwer, w przypadku którego 100% zasobów jest przypisanych do maszyny. W przeciwieństwie do hostingu, którego zasoby są współdzielone przez wszystkie zainstalowane aplikacje i do serwera VPS, którego zasoby są przyznane dla danej aplikacji/użytkownika.
Wirtualna Szafa Pozwala na korzystanie z połączenia fizycznej szafy (środowisko prywatne) z jednoczesną możliwością wyboru lokalizacji poszczególnych maszyn (inter-DataCentres). Działa z rozwiązaniem vRACK.