Adres IP, który można przenieść na inny serwer

Jeśli posiadasz serwer dedykowany w OVH, możesz zamówić adresy IP fail-over do instalowania projektów, certyfikatów SSL, itp. Adres IP fail-over może zostać przeniesiony na inny serwer dedykowany w kilka sekund. Twój hosting na IP fail-over działa bez żadnych przerw i pozwala na unikanie problemów związanych z awariami sprzętowymi, przeciążeniami instalacji i wszelkiego rodzaju problemów z infrastrukturą. Aby w pełni korzystać z zalet IP fail-over, hosting powinien być skonfigurowany na IP fail-over (a nie na głównym IP serwera).
Jeśli przeniesiesz adres IP fail-over z jednego serwera na inny, zachowasz całą konfigurację związaną z tym adresem IP fail-over. Samodzielnie musisz skopiować projekty i pliki konfiguracyjne na drugi serwer. Pliki konfiguracyjne są związane z IP fail-over. Gdy przenosisz IP fail-over między serwerami, dane i konfiguracje są takie same, więc wszystko działa na nowym serwerze. Nie musisz ponownie konfigurować swoich projektów na stałym IP swojego nowego serwera.

Zmiana serwera / Upgrade serwera

Twoje projekty są umieszczone na serwerze dedykowanym A (stałe IP A) i skonfigurowane na IP fail-over Z.


IP FailOver przy zmianie konfiguracji serwera

Możesz zamówić nowy serwer, jeżeli serwer A nie jest wystarczający, aby zarządzać Twoimi usługami. Jest on opisany jako 'serwer B, który posiada stałe IP B.

IP FailOver przy zmianie konfiguracji serwera

Wykonujesz kopię swoich projektów i plików konfiguracyjnych z serwera A na serwer B. Potem...

... zmieniasz routing IP fail-over Z z serwera A na serwer B. Informacje o Twoich projektach, pliki konfiguracyjne, które są przypisane do IP fail-over będą dalej działać na serwerze B. Nie wymaga to żadnej zmiany w konfiguracji (DNS, APACHE, SMTP, POP3, MYSQL ...).

Działanie serwera głównego i serwera backup

Masz 2 serwery A i B, serwer A to serwer główny, a serwer B działa jako serwer backup.
Twoje projekty są skonfigurowane na IP fail-over Z, routowane na serwer A. Wykonujesz regularnie kopie swoich projektów między serwerem A i B

Zmiana IP FailOver w przypadku usterki

Zmiana IP FailOver w przypadku usterki

Zmienisz routing IP fail-over Z z serwera A na serwer B, w sytuacji kiedy serwer A nie działa. Wszystkie usługi działają na serwerze B. Masz czas na naprawianie serwera A.

Po naprawieniu serwera A kopiujesz dane z serwera B na serwer A. Później zmieniasz routing IP fail-over Z z serwera B na serwer A. Wszystkie usługi działają na serwerze A.

Ta konfiguracja zapewnia Ci podwójną korzyść, ponieważ:

  • wykonujesz kopie danych serwera A
  • korzystasz z serwera B, kiedy serwer A nie działa

Obsługa kilku projektów

W przypadku większej ilości stroni internetowych możesz nimi zarządzać korzystając z 2 adresów IP fail-over. Część stron będzie przypisana do IP fail-over Y, a reszta do IP fail-over Z.

IP FailOver w przypadku zamówienia dodatkowego serwera

Jeżeli serwer A nie ma wystarczającej mocy do zarządzania stronami na IP fail-over Y i Z, to możesz zamówić nowy serwer B, a następnie zmienić routing IP fail-over Z na serwer B. Serwer A nie będzie już zarządzał stronami dla IP fail-over Y, co zmniejszy jego obciążenie i przywróci poprawne działanie.

IP FailOver w przypadku zamówienia dodatkowego serwera