Adres IP, który można przenieść na inny serwer

Posiadając serwer dedykowany w OVH, możesz zamówić adresy IP Failover dla projektów, które realizujesz oraz do instalacji certyfikatów SSL. Adres IP Failover może zostać przeniesiony na inny serwer dedykowany w kilka sekund. Twoje strony WWW na IP Failover działają bez żadnych przerw. Dzięki nim unikniesz przestojów związanych z awariami sprzętowymi oraz przeciążeniami infrastruktury. Aby w pełni korzystać z zalet IP Failover, skonfiguruj Twoje usługi na adresie IP Failover (zamiast na głównym IP serwera).
Jeśli przeniesiesz adres IP Failover z jednego serwera na inny, zachowasz całą konfigurację związaną z tym adresem IP Failover. Samodzielnie skopiuj projekty i pliki konfiguracyjne na drugi serwer. Pliki konfiguracyjne są związane z IP Failover. Gdy przenosisz IP Failover między serwerami, dane i konfiguracje są takie same, więc wszystko działa na nowym serwerze. Nie musisz ponownie konfigurować projektów na stałym IP Twojego nowego serwera.

Migracja z serwera na serwer

Twoje projekty są umieszczone na serwerze dedykowanym A (stałe IP A) i skonfigurowane na IP Failover Z.


IP Failover przy zmianie konfiguracji serwera

Możesz zamówić nowy serwer, jeżeli serwer A nie jest wystarczający, aby zarządzać Twoimi usługami. Jest on opisany jako 'serwer B, który posiada stałe IP B.

IP Failover przy zmianie konfiguracji serwera

Kopiujesz Twoje projekty i pliki konfiguracyjne z serwera A na serwer B. Potem...

... zmieniasz routing IP Failover Z z serwera A na serwer B. Informacje o Twoich projektach, pliki konfiguracyjne, które są przypisane do IP Failover będą dalej działać na serwerze B. Nie wymaga to żadnej zmiany w konfiguracji (DNS, APACHE, SMTP, POP3, MYSQL ...).

Działanie serwera głównego i serwera zapasowego

Masz 2 serwery A i B, serwer A to serwer główny, a serwer B działa jako serwer zapasowy.
Twoje projekty są skonfigurowane na IP Failover Z, routowane na serwer A. Wykonujesz regularnie kopie swoich projektów między serwerem A i B.

Zmiana IP Failover w przypadku usterki

Zmiana IP Failover w przypadku usterki

Kiedy wystąpi awaria serwera A, przełącz routing IP Failover Z z serwera A na serwer zapasowy B. Serwer B zapewni dostępność Twojej usługi, Ty zaś możesz skupić się na rozwiązaniu problemu z serwerem A.

Kiedy serwer A zostanie naprawiony, skopiuj dane z serwera B na serwer A i przełącz z powrotem routing IP Failover Z z serwera B na serwer A. Serwer A jest teraz w pełni operacyjny.

Ta konfiguracja zapewnia Ci podwójną korzyść, ponieważ:

  • wykonujesz kopie danych serwera A;
  • korzystasz z serwera B, kiedy serwer A nie działa.

Obsługa kilku projektów

W przypadku większej ilości stroni internetowych możesz nimi zarządzać korzystając z 2 adresów IP Failover. Część stron będzie przypisana do IP Failover Y, a reszta do IP Failover Z.

IP Failover w przypadku zamówienia dodatkowego serwera

Jeśli serwer A nie jest już wystarczająco wydajny, aby hostować strony WWW przypisane do adresów IP Failover Y i Z, możesz zamówić nowy serwer B i przełączyć na niego routing IP Failover Z. Operacja ta zmniejszy obciążenie serwera A i znów stanie się on w pełni operacyjny.

IP Failover w przypadku zamówienia dodatkowego serwera

Przenoszenie adresów IP

Możesz przenosić adresy IP między serwerami zlokalizowanymi w tym samym centrum danych. Przenoszenie adresów IP między różnymi centrami danych jest możliwe, jeśli centra danych zlokalizowane są w tym samym kraju.