IP Failover
Adres IP, który można przenieść na inny serwer


Ip fail-over

Ovh oferuje dodatkowe polskie adresy IP. Dzierżawiąc serwer dedykowany w OVH masz możliwość skorzystania z adresów IP fail-over, aby zarządzać swoimi projektami, certyfikatami SSL, itd...
IP fail-over może być przeniesione z jednego serwera na inny w ciągu kilku sekund. Konto na IP fail-over działa również bez żadnych przerw, co rozwiązuje problemy związane z usterkami sprzętowymi, przeciążeniem aplikacji oraz innymi problemami związanymi z infrastrukturą.

Jeżeli chcesz skorzystać z całej wydajności IP fail-over, to konfiguracja Twoich kont musi być oparta na IP fail-over (a nie na stałym adresie IP serwera).
Ponadto, jeżeli zmienisz IP fail-over między 2 serwerami, to zachowasz całą konfigurację przypisaną do tego IP fail-over.

Do Ciebie należy wykonanie kopii swoich projektów i plików konfiguracyjnych między 2 serwerami. Wszystkie te dane pozostają bez zmian. Pliki konfiguracyjne dla IP fail-over przy zmianie między 2 serwerami, dane i konfiguracje są te same, a wszystkie usługi będą działać na nowym serwerze. Nie musisz przypisywać swoich projektów do IP stałego dla nowego serwera.

Oto różne przypadki użycia:1) Zmiana serwera / Upgrade serwera


Twoje projekty są umieszczone na serwerze dedykowanym A (stałe IP A) i skonfigurowane na IP fail-over Z.


IP FailOver przy zmianie konfiguracji serweraMożesz zamówić nowy serwer, jeżeli serwer A nie jest wystarczający, aby zarządzać Twoimi usługami. Jest on opisany jako 'serwer B, który posiada stałe IP B.


IP FailOver przy zmianie konfiguracji serweraWykonujesz kopię swoich projektów i plików konfiguracyjnych z serwera A na serwer B. Potem...

... zmieniasz routing IP fail-over Z z serwera A na serwer B. Informacje o Twoich projektach, pliki konfiguracyjne, które są przypisane do IP fail-over będą dalej działać na serwerze B. Nie wymaga to żadnej zmiany w konfiguracji (DNS, APACHE, SMTP, POP3, MYSQL ...).2) Działanie serwera głównego i serwera backup


Masz 2 serwery A i B, serwer A to serwer główny, a serwer B działa jako serwer backup.
Twoje projekty są skonfigurowane na IP fail-over Z, routowane na serwer A. Wykonujesz regularnie kopie swoich projektów między serwerem A i B


Zmiana IP FailOver w przypadku usterki


Zmiana IP FailOver w przypadku usterkiZmienisz routing IP fail-over Z z serwera A na serwer B, w sytuacji kiedy serwer A nie działa. Wszystkie usługi działają na serwerze B. Masz czas na naprawianie serwera A.

Po naprawieniu serwera A kopiujesz dane z serwera B na serwer A. Później zmieniasz routing IP fail-over Z z serwera B na serwer A. Wszystkie usługi działają na serwerze A.


Ta konfiguracja zapewnia Ci podwójną korzyść, ponieważ:

  • wykonujesz kopie danych serwera A
  • korzystasz z serwera B, kiedy serwer A nie działa3) Zarządzanie kilkoma projektami


W przypadku większej ilości stroni internetowych możesz nimi zarządzać korzystając z 2 adresów IP fail-over. Część stron będzie przypisana do IP fail-over Y, a reszta do IP fail-over Z.


IP FailOver w przypadku zamówienia dodatkowego serweraJeżeli serwer A nie ma wystarczającej mocy do zarządzania stronami na IP fail-over Y i Z, to możesz zamówić nowy serwer B, a następnie zmienić routing IP fail-over Z na serwer B. Serwer A nie będzie już zarządzał stronami dla IP fail-over Y, co zmniejszy jego obciążenie i przywróci poprawne działanie.


IP FailOver w przypadku zamówienia dodatkowego serwera
Sprawdź również: bloki IP