SolusVM |Wybierz swoją wirtualizację
Logo

Description :


SolusVM to interfejs WWW do zarządzania wirtualnymi maszynami. Obsługuje kilka technologii wirtualizacji (OpenVZ, Xen oraz KVM), z opcją zarządzania kilkoma serwerami jednocześnie. Panel posiada też opcję delegowania zadań pomiędzy poszczególnymi maszynami wirtualnymi.

Dystrybucja oparta na systemie CentOS 6.2 (wersja 64bitowa), SolusVM jest dostępny w 2 wariantach:

- Opcja "Master" pozwala na zarządzanie usługami w panelu WWW: w tym hostami OpenVZ, Xen oraz Linux KVM. Host "Master daje również możliwość uruchamiania wirtualnych maszyn OpenVZ.

- Opcja "Slave" nie posiada dostępu do interfejsu WWW. Hosty mogą być zarządzane jedynie w opcji "Master". Dystrybucja jest uruchamiana razem z OpenVZ.

SolusVM jest domyślnie instalowany bez licencji. Możesz zamówić darmową, 15-dniową licencję testową, lub złożyć zamówienie na stronie: http://www.solusvm.com/pricing/.

Więcej informacji o działaniu dystrybucji SolusVM: http://wiki.solusvm.com/.


Użycie:


Hosting WWW

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Hosting Email

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 60%kompatybilna w 60%kompatybilna w 60%


Specyfikacja :


Versions :

SolusVM Master Node (CentOS 6 64bit)

OpenVZ Slave Node (CentOS 6 64bit)


Jądro :

2.6.32 (Built-In)

2.6.32 (Built-In)


Języki:

AngielskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) - POP3 (port: 110) -
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) -
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) -
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) - My SQL -
Named (Port: 53) - PHP -
Panel administracyjny SolusVM