OVH Release 3 |Wybierz swoją dystrybucję
Logo

Description :


Nasza wiedza została zawarta w tej dystrybucji stworzonej specjalnie do zarządzania hostingiem.

Po jej zainstalowaniu, serwer daje możliwość zarządzania hostingiem przy pomocy takich aplikacji jak Apache 2, PHP 5 i MySQL 5. Interfejs do obsługi OVHm zapewnia szybką konfigurację domen i usług.


Użycie:


Hosting WWW

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Hosting Email

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%


Specyfikacja :


Versions :

Release 3 oparte na systemie CentOS 6 64 bits


Jądro :

3.14.32-grs (OVH)


Języki:

Francuski

AngielskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) tak POP3 (port: 110) tak
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) tak
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) tak
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) tak My SQL tak
Named (Port: 53) tak PHP tak
Panel administracyjny Webmin