Promox VE | Wybierz swoją wirtualizację
Logo

Description :


Dystrybucja ta jest oparta na systemie Debian 64bit. Proponuje ona wirtualizację z Linux KVM i OpenVZ poprzez interfejs www Proxmox.

Więcej informacji na temat systemu Proxmox znajduje się w dokumentacji technicznej na proxmox.com.


Użycie:


Hosting WWW

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Hosting Email

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 60%kompatybilna w 60%kompatybilna w 60%


Specyfikacja :


Versions :

Proxmox VE 4 (Debian 8 64bit) (Ext4)

Proxmox VE 5 (Debian 9 64bit)


Jądro :

4.4 (Built-In)

4.10 (Built-In)


Języki:

Angielski

AngielskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) - POP3 (port: 110) -
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) -
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) -
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) - My SQL -
Named (Port: 53) - PHP -
Panel administracyjny Proxmox VE