OpenSUSE 13.1 | Wybierz swoją dystrybucję
Logo

Description :


Nowa wersja Open Suse 13.1 instalowana z połączeniem SSH i interfejsem Yast 2.


Użycie:


Hosting WWW


Hosting Email


Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%


Specyfikacja :


Versions :

42 64bit


Jądro :

3.14.32-grs (OVH)

3.14.32-grs (OVH)


Języki:

Angielski

Francuski

hiszpański

niemiecki

polski

włoski

Angielski

Francuski

hiszpański

niemiecki

polski

włoskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) - POP3 (port: 110) -
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) -
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) -
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) - My SQL -
Named (Port: 53) - PHP -
Panel administracyjny Yast 2