VMware ESXi 5.0

Logo

ESXi to znany hypervisor de VMware (nazwany niedawno vSphere Hypervisor). Jest to system operacyjny bare-metal.

OVH proponuje system gotowy do użytku, którym można zarządzać z poziomu vSphere Client.

ESXi jest przeznaczony do uruchomienia projektu z jednym serwerem lub z kilkoma serwerami. Przechodzenie na bardziej zaawansowane wersje vSphere jest bardzo proste. Dzięki temu można korzystać z narzędzi do zarządzania (vCenter), migracji, rozdzielenie ruchu, wysokiej dostępności, kopii zapasowych, itp.

OVH proponuje 3 różne wersje ESXi.
- Wersja 4.1 dziś znana jako rozwiązanie o wysokiej niezawodności i stabilności (darmowa aż do 32 GB pamięci RAM);
- Wersja 5.0, która zawiera liczne ulepszenia (darmowa aż do 32 GB pamięci RAM);
- Wersja 5.5, darmowa bez limitu pamięci RAM.

Nowości dotyczące ESXi 5.0:
- Więcej zasobów na VM (aż do 32 vCPU i 1 TB pamięci RAM)
- VMFS-5 (który obsługuje dyski większe niż 2TB)
- SSD Swap Cache (zintegrowane zarządzanie usługa swap na dyskach SSD)
- ESXi Firewall (do kontrolowania dostępów do panelu zarządzania)

Dotyczy vSphere 5.0:
- Sphere Storage Appliance (pozwala na korzystanie z lokalnej przestrzeni między kilkoma hostami)
- vSphere Storage DRS (do ułatwienia i zautomatyzowania rozdzielania danych miedzy datastore)
- vSphere Storage I/O Control (do zarządzania wydajnością datastore NFS)
- vSphere Network I/O Control (do zarządzania dostępami do sieci każdej VM)

Więcej informacji na temat ESXi 5.0

Dystrybucja polecana do projektów:

Hosting

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Hosting E-mail

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Gry

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Łatwość używania

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Specyfikacja i szczegóły techniczne

Wersje :

VMware ESXi Server 5.5

Jądro :

VMkernel 5.5 (built-in)

Języki:

Angielski

Dostęp do serwera

FTP (port: 21)
SSH (port: 22)
TSE (port: 3389)

Usługi WWW

Web (Port: 80)
Named (Port: 53)

Usługa e-mail

POP3 (port: 110)
IMAP (port: 143)
SMTP (port: 25)

Oprogramowanie

My SQL
PHP

Panel administracyjny

VMWare