Vmware ESXI 5.0 | Wybierz swoją dystrybucję
Logo

Description :


ESXi to znany hypervisor de VMware (nazwany niedawno vSphere Hypervisor). Jest to system operacyjny bare-metal.

OVH proponuje system gotowy do użytku, którym można zarządzać z poziomu vSphere Client.

ESXi jest przeznaczony do uruchomienia projektu z jednym serwerem lub z kilkoma serwerami. Przechodzenie na bardziej zaawansowane wersje vSphere jest bardzo proste. Dzięki temu można korzystać z narzędzi do zarządzania (vCenter), migracji, rozdzielenie ruchu, wysokiej dostępności, kopii zapasowych, itp.

OVH proponuje 3 różne wersje ESXi.
- Wersja 4.1 dziś znana jako rozwiązanie o wysokiej niezawodności i stabilności (darmowa aż do 32 GB pamięci RAM);
- Wersja 5.0, która zawiera liczne ulepszenia (darmowa aż do 32 GB pamięci RAM);
- Wersja 5.5, darmowa bez limitu pamięci RAM.

Nowości dotyczące ESXi 5.0:
- Więcej zasobów na VM (aż do 32 vCPU i 1 TB pamięci RAM)
- VMFS-5 (który obsługuje dyski większe niż 2TB)
- SSD Swap Cache (zintegrowane zarządzanie usługa swap na dyskach SSD)
- ESXi Firewall (do kontrolowania dostępów do panelu zarządzania)

Dotyczy vSphere 5.0:
- Sphere Storage Appliance (pozwala na korzystanie z lokalnej przestrzeni między kilkoma hostami)
- vSphere Storage DRS (do ułatwienia i zautomatyzowania rozdzielania danych miedzy datastore)
- vSphere Storage I/O Control (do zarządzania wydajnością datastore NFS)
- vSphere Network I/O Control (do zarządzania dostępami do sieci każdej VM)

Więcej informacji na temat ESXi 5.0


Użycie:


Hosting WWW

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Hosting Email

kompatybilna w 40%kompatybilna w 40%

Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%


Specyfikacja :


Versions :

VMware ESXi Server 5.5


Jądro :

VMkernel 5.5 (built-in)


Języki:

AngielskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) - POP3 (port: 110) -
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) -
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) -
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) - My SQL -
Named (Port: 53) - PHP -
Panel administracyjny VMWare