Direct Admin | Wybierz swoją dystrybucję Linux
Logo

Description :


Dystrybucja oparta na CentOS 5.2 z interfejsem www DirectAdmin.

Zobacz, jak wygląda DirectAdmin

Aby uzyskać więcej informacji na temat licencji Direct Admin i cennika, kliknij tutaj.Użycie:


Hosting WWW

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Hosting Email

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%


Specyfikacja :


Versions :

DirectAdmin (CentOS 7 64bit)


Jądro :

3.14.32-grs (OVH)


Języki:

Angielski

AngielskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) tak POP3 (port: 110) tak
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) tak
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) tak
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) tak My SQL tak
Named (Port: 53) tak PHP tak
Panel administracyjny DirectAdmin