Debian – Wybierz swoją dystrybucję Linux
Logo

Description :


Debian jest dziś jedną z najbardziej uznanych i kompletnych dystrybucji w świecie systemu Linux.

Żadna usługa (poza ssh) nie jest uruchomiona, co daje możliwość skonfigurowania serwera pod własnym kątem

Wymaga bardzo dobrej znajomości administrowania serwerem

Dostępne są poniższe wersje:


  • Debian 8 Stable ("Jessie")
  • Debian 7 Oldstable ("Wheezy")
  • Debian 6 LTS ("Squeeze")

Użycie:


Hosting WWW


Hosting Email


Gry


Łatwość używania

kompatybilna w 20%


Specyfikacja :


Versions :

7 "Wheezy" 64bit

8 "Jessie" 64bit

9 "Stretch" 64bit


Jądro :

3.14.32-grs (OVH)

Linux 3.2 (Debian)

3.14.23-grs (OVH)

Linux 3.16 (Debian)

3.14.23-grs (OVH)

Linux 4.9 (Debian)


Języki:

niemiecki

Angielski

hiszpański

Francuski

włoski

Holenderski

polski

portugalskiInformacje techniczne

Dostęp do serwera Usługa e-mail
FTP ( port : 21 ) - POP3 (port: 110) -
SSH (port: 22) tak IMAP (port: 143) -
TSE (port: 3389) - SMTP (port: 25) -
Usługi WWW Programmation
Web (Port: 80) - My SQL -
Named (Port: 53) - PHP -