CoreOS-Stable (BETA)

Logo

CoreOS to system operacyjny Linux przeznaczony do uruchamiania środowisk kontenerów takich jak na przykład Docker. Jest on dostosowany do środowisk takich jak klastry i może być w prosty sposób integrowany z systemami wdrażania i zarządzania zautomatyzowanymi zasobami (Puppet, Kubernetes, ..).
Jest to system operacyjny open source. Można uzyskać dostęp do zasobów poszczególnych komponentów na github.

Dystrybucja polecana do projektów:

Hosting

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Hosting E-mail

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Gry

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Łatwość używania

kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%kompatybilna w 100%

Specyfikacja i szczegóły techniczne

Wersje :

CoreOS - Stable channel

Jądro :

CoreOS Kernel

Języki:

Angielski
Angielski

Dostęp do serwera

FTP (port: 21)
SSH (port: 22)
TSE (port: 3389)

Usługi WWW

Web (Port: 80)
Named (Port: 53)

Usługa e-mail

POP3 (port: 110)
IMAP (port: 143)
SMTP (port: 25)

Oprogramowanie

My SQL
PHP