IP Load Balancing


Rozdzielenie ruchu dla wielu usług
i w ramach kilku centrów danych


Od 39,99 PLN netto / m-c


Wysoka dostępnośćSprawdzanie dostępnych usług


Jeśli adres IP Load Balancing wykryje niedostępną usługę, ruch nie będzie przekierowywany na ten sprzęt, aż do momentu jego ponownej dostępności. Dzięki temu nie utracisz zapytań swoich klientów. Funkcjonalność ta opiera się na testowych sondach, które można konfigurować i testować (HTTP, OCO, itp..).

Priorytet rozdzielania


W każdym centrum danych możesz zdefiniować ważność każdej z udostępnianych usług, aby rozdzielać ruch zgodnie z własnymi regułami. Taka konfiguracja (API: SetWeight) jest szczególnie użyteczna, gdy park Twoich usług jest niejednorodny a ich wydajność jest różna (serwery VPS, VM, serwery dedykowane). Możesz rozdzielać ruch na usługi o wyższej wydajności.

Konfiguracja reguł monitoringu


Poza monitoringiem na podstawie odpowiedzi na ping dysponujesz możliwością skonfigurowania sond OCO. Rozwiązanie to pozwala administratorowi na zdefiniowanie własnej polityki monitorowania i na lepsze poznanie stanu każdego komponentu infrastruktury. Można więc zdefiniować kryteria dostępności.

Automatyczne przełączanie na usługę zapasową


IP Load Balancing pozwala na uruchomienie infrastruktury wysokiej dostępności w konfiguracji Master/Slave.
Funkcja ta (API: BackupState) automatycznie przełączy ruch na usługę Slave, jeśli usługa Master ulegnie awarii.