IP Load Balancing


Rozdzielenie ruchu dla wielu usług
i w ramach kilku centrów danych


Od 39,99 PLN netto / m-c


Optymalizacja bezpieczeństwaUsługa kompatybilna z certyfikatem SSL


Możesz opcjonalnie korzystać z certyfikatu SSL i przypisać go do swojego adresu IP Load Balancing, aby zagwarantować szyfrowanie i bezpieczeństwo wymiany informacji między swoimi klientami i Twoją infrastrukturą. W przypadku rozdzielania obciążenia inter-datacenter, opcja SSL zachowuje ważność. Konfiguracja jest wykonywana z poziomu panelu klienta lub API OVH.

Zoptymalizowane bezpieczeństwo


Przypisanie certyfikatu SSL do infrastruktury wiąże się z wykorzystaniem wielu zasobów, ponieważ wymagane jest szyfrowanie i deszyfrowanie informacji przechodzących przez fizyczne lub wirtualne serwery. Rozwiązanie IP Load Balancing OVH przekazuje to zadanie wewnętrznej infrastrukturze sieciowej OVH. Zachowujesz więc optymalne bezpieczeństwo odciążając swój sprzęt.