IP Load Balancing


Rozdzielenie ruchu dla wielu usług
i w ramach kilku centrów danych


Od 39,99 PLN netto / m-c


Zarządzaj wydajnością swojej infrastruktury.



Optymalne rozwiązanie dla Twojego projektu


Usługa Load Balancing OVH pozwala na kontrolowanie obciążenia maszyn. Sezonowy wzrost aktywności lub wzrost ruchu związany z jakimś wydarzeniem? W każdej chwili możesz poprzez API OVH zadeklarować adres IP, który będzie przetwarzał cześć ruchu. W taki sam sposób w ciągu kilku minut jedna z usług może zostać usunięta z konfiguracji.

Infrastruktury hybrydowe i multidatacenter*


Możesz rozdzielać ruch na serwery dedykowane, serwery VPS i wirtualne maszyny usługi Dedicated Cloud. Dysponujesz dużą dowolnością w zakresie wyboru rozwiązań technicznych wykorzystywanych do budowania infrastruktury. IP Load Balancing może zostać skonfigurowane w kilku centrach danych i korzystać z technologii Anycast do optymalizacji wydajności jak najbliżej użytkowników.

Anycast: rozwiązanie trans-datacenter

Aby poprawić doświadczenia użytkowników Twoich aplikacji, usługa IP Load Balancing OVH dysponuje funkcją Anycast. Wystarczy zadeklarować usługi OVH zlokalizowane w różnych centrach danych i ruch będzie przekierowywany na najbliższą infrastrukturę. Na przykład jeśli rozdzielanie znajduje się między serwerami dedykowanymi zlokalizowanymi we Francji i w Ameryce Północnej*, Twoi klienci zostaną rozdzieleni na serwery znajdujące się najbliżej z punktu widzenia sieciowego.
*Wkrótce w BHS