VMware vSphere

Zarządzaj usługą Private Cloud za pomocą VMware vSphere.
OVH i VMware oferują licencję vSphere 6.5 wstępnie zainstalowaną na infrastrukturze Private Cloud i automatycznie rozszerzaną na wszystkie serwery i szafy rack z Twojego pakietu. OVH zapewnia automatyczne wdrożenie, optymalną konfigurację i aktualizacje, dzięki czemu możesz skoncentrować się wyłącznie na użytkowaniu Twojego rozwiązania do wirtualizacji.

Hypervisor « as a service » do tworzenia i administrowania wirtualnymi maszynami!

Strona główna vSphere
Wtyczka OVH: dodawaj Datastores w 5 minut
Wtyczka OVH: zarządzanie siecią
Wtyczka OVH: test wytrzymałości

Licencja Enterprise Plus w cenie - skorzystaj z wszystkich dostępnych funkcji

Usługa Private Cloud vSphere gwarantuje instalację na platformie spełniającej wymagania producenta VMware. Platforma Private Cloud napędzana przez VMware posiada certyfikat vCloud Datacenter. Jest to najwyższy poziom certyfikacji dostarczany przez producenta dla Services Providers.

OVH pozwala na dostęp do wszystkich funkcjonalności VMware vSphere z licencją Enterprise Plus.

VMWare High Availability

High Availability (wysoka dostępność) oferuje ochronę przed awariami sprzętowymi i problemami z systemami operacyjnymi. Usługa ta monitoruje wirtualne maszyny. Jeśli jedna z nich jest niedostępna, High Availability uruchamia ją automatycznie na innym serwerze w ramach usługi Private Cloud. W ciągu kilku minut bez interwencji człowieka wirtualna maszyna jest ponownie dostępna.

VMWare Vmotion

Dzięki funkcji vMotion możesz przenosić wirtualne maszyny na inny host. Nie ma przerwy w działaniu usługi. VM zachowują swoją tożsamość sieciową i połączenia. Zaplanowana konserwacja serwera pozostanie więc nieodczuwalna dla użytkownika końcowego.

VMWare DRS

Distributed Resource Scheduler (DRS) optymalizuje infrastrukturę Dedicated Cloud bez interwencji z twojej strony. Bez względu na wzrost obciążenia rozdziela ruch wirtualnych maszyn na różne serwery.

VMware vNetwork Distributed Switch

vNetwork Distributed Switch pozwala na scentralizowanie administracji i monitorowania wirtualnych maszyn, dzięki podziałowi sieci na klaster. Pozwala również na zastosowanie jakości usługi (QoS) do różnych funkcji sieci VMware przydzielając im maksymalną przepustowość.

VMWare Storage vMotion

Przenoś pliki wirtualnych maszyn z jednej przestrzeni dyskowej na inną bez przerwy w działaniu. Storage vMotion gwarantuje integralność tych operacji. W przypadku planowanej konserwacji przestrzeni dyskowych, usługa jest cały czas dostępna. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna, gdy zamawiasz nowe filery i chcesz wykonać migrację.

VMWare Hot Add

Funkcja Hot Add pozwala na nagłe zwiększenie zasobów procesora i pamięci przypisanych do VM. Operacja jest realizowana bez wpływu na działanie usługi.

VMWare Update Manager

Update Manager to narzędzie ułatwiające wykonywanie aktualizacji hostów. Zadania te są w pełni zautomatyzowane. Panel pozwala na sprawdzanie stanu poprawek dla całej usługi Private Cloud. Procedura ta znacznie ułatwia zarządzanie aktualizacjami, chroniąc jednocześnie Twoją infrastrukturę przed lukami w zabezpieczeniach.

VMWare API vStorage

Chroń swoją usługę Private Cloud korzystając z API vStorage. Są to interfejsy programowania pozwalające na kopiowanie wszystkich wirtualnych maszyn na podstawie centralnego backupu lub wybranej wirtualnej maszyny. Nie trzeba więc zarządzać narzędziami kopii zapasowych dla każdej wirtualnej maszyny czy dla każdego hosta.

VMWare Thin Provisionning

Thin Provisioning zajmuje się dynamicznym przydzielaniem przestrzeni dyskowej. Wirtualne maszyny dysponują odpowiednią ilością przestrzeni dyskowej, co nie zmniejsza ich wydajności. Nie musisz zamawiać dodatkowej przestrzeni i dzięki temu zmniejszasz wydatki.

Tworzenie VM z poziomu marketplace lub OVF

Podziel się swoimi VM dzięki marketplace VMware. Na platformie tej znajdziesz setki gotowych do wdrożenia wirtualnych maszyn. W celu ułatwienia wdrażania udostępniane są pliki .ovf.

VMware Storage I/O Control

Storage I/O Control pozwala na zdefiniowanie różnych reguł i ustawień dotyczących zarządzania jakością zapytań I/O wirtualnych maszyn. Dzięki temu możesz zdefiniować hierarchię dostępów do współdzielonej przestrzeni.

VMware network I/O Control

Network I/O Control pozwala na konfigurowanie reguł i strategii dla każdej wirtualnej maszyny oraz aplikacji, która ma być cały czas dostępna. Po wykryciu przeciążenia funkcja automatycznie przyznaje zasoby dla najważniejszych aplikacji.

Dostosowanie interfejsu vSphere

Wtyczki OVH

OVH dodało do interfejsu vSphere funkcjonalności ułatwiające zarządzanie usługą Private Cloud.

OVH Private Cloud

Umożliwia zamówienie dodatkowych hostów. Dostawa w ciągu 30 minut.

OVH Network

Pozwala na dostęp do listy adresów IP, do stanu wykorzystania oraz do rewersu.

OVH Storage

Umożliwia dodawanie zasobów dyskowych. Dostawa w ciągu 30 minut.

Test wydajności

Aby przetestować reguły ponownego uruchamiania (HA), ciągłości działania usługi (Fault Tolerance) i rozdzielenia obciążenia (DRS), można wykonać test wytrzymałości, który symuluje rozłączenie sieci na Hostach, w celu sprawdzenia mechanizmu wysokiej dostępności.
Wirtualizacja SDDC

Software-Defined Network VMware: NSX

NSX to rozwiązanie przygotowane dla vSphere do wdrażania polityki bezpieczeństwa oraz uruchamiania usług sieciowych takich jak Firewall, VPN, load balancer, NAT czy DHCP. Usługa NSX jest zawarta w niektórych wstępnie skonfigurowanych pakietach lub jest dostępna opcjonalnie w pakietach spersonalizowanych. Wszystkie oferty Software-Defined Data Center są domyślnie wyposażone w NSX.