Bezpieczeństwo i SLA

Sieć

OVH gwarantuje, że sieć wewnętrzna centrum danych Private Cloud jest dostępna w 100% czasu, poza przypadkami planowanych konserwacji, o których klienci są powiadamiani.

OVH gwarantuje, że połączenie z Internetem dla usługi Private Cloud jest dostępne w 99,95% czasu, poza przypadkami planowanych konserwacji, o których klienci są powiadamiani.

W przypadku naruszenia gwarancji:

Sieć
5% całkowitej kwoty przyszłej faktury, za każde 10 minut niedostępności, z ograniczeniem do 100% całkowitej kwoty faktury.

Połączenie z Internetem
5% całkowitej kwoty przyszłej faktury, za każdą godzinę niedostępności, z ograniczeniem do 100% całkowitej kwoty faktury.

Serwery hosty

OVH gwarantuje dostępność serwerów hostów Private Cloud na poziomie 99,99%. Aplikacje zainstalowane na tych serwerach będą korzystać z tej dostępności, dzięki konfiguracji wykonanej przez klientów.

OVH dostarcza host zapasowy w ciągu mniej niż 15 minut w przypadku awarii serwera hosta.

W przypadku naruszenia gwarancji:
Zwrot za serwer host przy kolejnej fakturze

Przestrzeń dyskowa

OVH gwarantuje stuprocentową dostępność dysków (z wyjątkiem hostów vSAN). W użytym przez nas systemie Master/Slave dysk podrzędny przejmuje funkcje dysku nadrzędnego w przypadku awarii.

W przypadku naruszenia gwarancji:
Zwrot 5% kosztów przestrzeni dyskowej za 10 minut niedostępności.

Aby móc skorzystać z rekompensat w przypadku nie dotrzymania SLA, należy posiadać przynajmniej dwa serwery hosty w usłudze Private Cloud, włączoną opcję HA oraz otwarte zgłoszenie awarii.

Masz pytania? Zadzwoń!

Skontaktuj się z nami pod numerem 71 750 02 00 *

Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00

* Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora