VMware® Hybrid Cloud Extension™

Chmura hybrydowa staje się rzeczywistością: mobilne aplikacje i hybrydowa infrastruktura pomiędzy chmurami vSphere.

Płynna migracja Twojego centrum danych do chmury hybrydowej

Dzięki usługom Hybrid Cloud Extension zyskujesz wydajne, bezpieczne i optymalne połączenie gwarantujące mobilność aplikacji między różnymi wersjami lokalnej infrastruktury vSphere (od 5.0 wzwyż) a Private Cloud OVH. Twoja rozszerzona sieć będzie działała w ten sam sposób, jak Twoja sieć lokalna. Wirtualne maszyny będą migrowane bez powodowania przerw w ciągłości działania usługi. Technologia Hybrid Cloud Extension skupia zasoby z różnych lokalizacji i prezentuje je aplikacjom w postaci jednolitej chmury hybrydowej. Możesz migrować do chmury polityki bezpieczeństwa VMware NSX, aby zachować ten sam poziom zabezpieczeń.

Skorzystaj z możliwość rozbudowy i zmiany centrum danych, przywracania usług po awarii i wielu innych opcji: odkryj rozwiązanie HCX.

Icon/transfer - 32 Created with Sketch.
  • Hybrid Cloud Extension vMotion umożliwia migracje wirtualnych maszyn bez przestojów niezależnie od wersji vSphere w źródłowej i docelowej infrastrukturze.
  • Wspiera różne formy migracji wirtualnych maszyn (VM): migracja masowa, częściowa i dwukierunkowa.
  • Migracje uproszczone za pomocą portalu SaaS.
padlockClosed - 32 Created with Sketch.
  • Ogranicz ryzyko dzięki migracji wirtualnych maszyn do bezpiecznej chmury za pośrednictwem serwera proxy dla vMotion, rozszerzeniu sieci i przywracaniu działania usług w oparciu o reguły aplikacji.
  • Reguły bezpieczeństwa są migrowane wraz z aplikacjami, ułatwiając ich ochronę po zakończeniu migracji.
  • Elastyczne funkcje przywracania po awarii, wykorzystujące optymalizację sieci WAN w celu skrócenia czasu migracji o ponad 45%.
Icones/base/counter/32 Created with Sketch.
  • Rozszerzenie L2 upraszcza łączność sieciową między obiektami, które nie mają dedykowanych połączeń.
  • Wyklucza konieczność readaptacji środowiska lokalnego w celu przyspieszenia wdrożenia chmury.
  • Wbudowana optymalizacja sieci WAN - dostosowana do potrzeb zastosowań hybrydowych.

Kluczowe funkcje

Proste planowanie i wysoka kompatybilność

Aktualizacja istniejącego środowiska VM/vSphere oraz ponowne przydzielenie adresów IP nie są konieczne. Dzięki temu wstępne planowanie i konfiguracja niezbędne do przeprowadzenia migracji zostają ograniczone.

Wysokiej klasy system przywracania poawaryjnego - Disaster Recovery

Oparte na usługach replikacji vSphere, rozwiązanie Disaster Recovery zapewnia kompleksowe przywracanie usług po awarii dla środowisk vSphere.

Rozszerzona warstwa L2

Wykorzystaj chmurę do rozszerzenia Twojego lokalnego centrum danych. Za pomocą kilku kliknięć możesz wdrożyć lub usunąć w pełni zautomatyzowane tunele.

Uproszczona migracja obciążeń

Migruj obciążenia bez przerw w ciągłości usługi. Hybrid Cloud Extension to elastyczna usługa umożliwiająca migrację opartą o replikację w przypadku masowych migracji wirtualnych maszyn bez dłuższych przerw w ciągłości usług.

Rozszerzenie sieci w chmurze i lokalnym centrum danych

Rozszerz sieć, połącz zasoby w chmurze z tymi w lokalnym centrum danych i przenoś wirtualne maszyny pomiędzy lokalizacjami.

Sieć WAN zdefiniowana programowo

Dzięki inteligentnemu routingowi, wielopoziomowemu wyborowi ścieżek WAN, zarządzaniu ruchem uwzględniającemu replikację oraz technologii optymalizacji sieci WAN, połączenie z vCloud Air powered by OVH będzie wyglądało. jak kolejna część Twojej lokalnej sieci.

Migracja reguł bezpieczeństwa

Migruj Twoje wirtualne maszyny do chmury i zachowaj je w tym samym segmencie rozszerzonej sieci L2. Aby zapewnić płynną migrację aplikacji, możesz także migrować Twoje reguły bezpieczeństwa.

Nie przeocz premiery rozwiązania HCX!

Dowiedz się jako pierwszy o jego dostępności na naszej stronie WWW.

GDPR opt in
Dane wskazane w niniejszym formularzu są gromadzone za Twoją zgodą i przeznaczone do wiadomości OVH S.A.S jako podmiotu przetwarzającego dane. Dane te mogą zostać przekazane podwykonawcom firmy działającym na wyraźne polecenie OVH S.A.S oraz jednostkom Grupy OVH. W związku z powyższym, pod warunkiem, że jednostka Grupy OVH podpisała wiążące reguły korporacyjne, dane te mogą podlegać transferowi poza granice Unii Europejskiej. Dane wprowadzone do tego formularza są gromadzone w celu przetwarzania Twojego zapytania i będą mogły zostać użyte do celów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami i komunikacją handlową, z zachowaniem przepisów, którym podlega OVH. Dane przechowywane są przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od czasu ostatniego kontaktu ze strony klienta. Masz prawo, z uzasadnionego powodu, wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, a także prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z tego prawa, złóż odpowiedni wniosek, wypełniając przeznaczony do tego celu formularz.