Jak dokonać migracji na Private Cloud

Całkowite przeniesienie lub stopniowe przejście: 4 przypadki migracji na Private Cloud

Masz wirtualne maszyny, instancje, serwery VPS w ramach usługi Public Cloud.

Private Cloud pozwala na zgrupowanie ich na dedykowanej przestrzeni. Możesz je organizować, optymalizować koszty, zwiększać SLA, definiować najlepsze strategie przywracania i zachowania ciągłości działania. Jest to oferta idealna dla ustabilizowania projektu w czasie i wspierania jego rozwoju. Korzystasz z większej wolności i dostępu do powłoki wirtualizacji (VAAS), która umożliwia planowanie na większą skalę. Nie jesteś tylko użytkownikiem root swoich maszyn. Jesteś pilotem swojej wirtualnej dedykowanej infrastruktury.

Masz wirtualną infrastrukturę na serwerach dedykowanych.

Private Cloud skróci czas wprowadzania zmian, migracji i wdrażania. OVH zarządza zautomatyzowanym wdrażaniem i aktualizowaniem serwerów i rozwiązań wirtualizacji. Ty natomiast możesz skupić się na swojej wirtualnej infrastrukturze. Nie musisz już budować zaawansowanych planów, które zapewnią dostępność na poziomie sprzętowym, ponieważ serwery są wymieniane automatycznie. Importujesz stare VM na Private Cloud i masz więcej czasu na optymalizację strategii.
Możesz zachować połączenie między serwerami dedykowanymi oraz usługą Private Cloud i stworzyć architekturę hybrydową połączoną prywatną siecią OVH (Vrack).

Posiadasz fizyczną infrastrukturę na serwerach dedykowanych.

Będziesz mógł przenieść swoją działalność, dzięki narzędziom przygotowanym przez producentów. Jeśli wybrałeś usługę Private Cloud opartą na technologii VMware, możesz skorzystać z darmowego narzędzia VMware Converter. Jeśli Twój Private Cloud jest oparty na technologii Microsoft, możesz skorzystać z narzędzia Virtual Machine Converter. Dzięki usłudze Private Cloud nie musisz zajmować się zarządzaniem serwerami dedykowanymi. Możesz skonsolidować swoją architekturę i korzystanie z zasobów.
Możesz zachować połączenie między serwerami dedykowanymi oraz usługą Private Cloud i stworzyć architekturę hybrydową połączoną prywatną siecią OVH (Vrack).

Masz już wewnętrzny Cloud (Private Cloud) na swoich serwerach.

Będziesz mógł przenieść część lub całość swojej działalności (dane, maszyny) na usługę Private Cloud OVH bez zmieniania technologii czy architektury. Będziesz mógł korzystać z tych samych rozwiązań i licencji (VMware, VSphere) w najnowszych wersjach.
Skrócisz czas konserwacji, aktualizacji i skalowania Twojej chmury. Dodanie serwera w Twojej wirtualnej infrastrukturze potrwa zaledwie 30 minut.
Twoje wewnętrzne koszty przejdą z CAPEX na OPEX: Nie będziesz już płacić za licencje, sprzęt sieciowy, ale będziesz mógł je dzierżawić i rozwijać w czasie rzeczywistym.
Będziesz mógł zdefiniować plany przywrócenia działania lub kontynuacji działania między Twoim centrum danych i jednym lub kilkoma centrami danych OVH.
Dzięki standardowym technologiom możesz zbudować Cloud hybrydowy posiadając pewność uproszczonej mobilności i odwracalności!