Certyfikaty i atesty

OVH gwarantuje, że usługa Private Cloud jest zainstalowana w strefie korzystającej z certyfikacji ISO/IEC 27001:2013, z międzynarodowych certyfikatów SOC 1 typ II (SSAE 16 i ISAE 3401) i SOC 2 typ II oraz z certyfikacji PCI DSS Poziom 1.

ISO 27001, SOC 1 i SOC 2

OVH opierało się na normach ISO 27002 podczas wdrożenia dobrych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz na ISO 27005 przy dokonywaniu oceny ryzyka i związanych z tym operacji.

SOC 1 typ II zaświadcza, że OVH zdefiniowało i wdrożyło kontrole związane z ochroną danych swoich klientów. SOC 2 typ II ocenia te kontrole w stosunku do międzynarodowej normy utworzonej przez AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) zgodnie z zasadami dla usług poufnych (« Trust Services Principles »).

Dokumentacja publiczna

Certyfikat ISO

Sekcje I raportu SOC 1 typ II (ISAE 3402 lub SSAE 16)*

Sekcje I SOC 2 typ II*

Oferta SOC

Pełny raport SOC 1 typ II (SSAE 16 lub ISAE 3402)*

Pełny raport SOC 2 typ II*

Skontaktuj się z nami

Wymaga umowy NDA*: Dokument w języku angielskim

Obecnie tylko nasze centra danych we Francji i Kanadzie posiadają wspomniane powyżej certyfikaty. Podjęliśmy jednak odpowiednie kroki mające na celu uzyskanie tych certyfikatów dla centrów danych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.

CSA STAR self-assessment

OVH figuruje w rejestrze STAR dla Cloud Security Alliance ze względu na ofertę Private Cloud. Inicjatywa ta informuje klientów OVH o zgodności usług cloud computing firmy OVH z dobrymi praktykami przedstawionymi przez CSA i określa środki, które firma podjęła, żeby zapewnić bezpieczeństwo systemu informatycznego.


Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ)

Za darmo


PCI DSS Poziom 1

Certyfikat PCI DSS Poziom 1 (Payment Card Industry Data Security Standard) zapewnia instytucje bankowe oraz użytkowników serwisów online, że firma przetwarzająca poufne dane związane z kartami płatniczymi spełnia wymagania bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo PCI DSS rozszerzone na wszystkie Twoje wirtualne maszyny

Skontaktuj się z nami


Audyt na miejscu

OVH może, na zamówienie i pod pewnymi warunkami, dostarczyć dokumenty związane z tymi certyfikatami. OVH zezwala wyłącznie na audyty realizowane przez inne podmioty w celu certyfikacji lub atestowania dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli Twoje repozytorium różni się od ISO 27001 i SOC, możesz poprosić OVH o wypełnienie ankiety.

Spersonalizowana oferta dotycząca bezpieczeństwa

Oferta typu consulting obejmująca przygotowanie odpowiedzi na konkretne pytania związane ze środkami bezpieczeństwa w centrach danych OVH.


Wymaga wykonania wyceny