DokumentyOVH Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000220286
REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
ul. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław
Prezes Zarządu: Octave KLABA

Zawartość strony jest zgodna z polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Ovh posiada wszystkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania jej zawartości, a szczególnie do dokumentów ikonograficznych i fotograficznych.Dane osobiste

Przeglądanie zasobów umieszczonych na stronach ovh.pl nie wymaga podawania Państwa danych osobowych. Jednakże niektóre jej elementy (np. formularz kontaktowy, zgłoszenie swojej kandydatury na wybrane stanowisko, zamówienie) ich wymagają, aby zakończyć kontakt lub zaproponować Państwu lepszą usługę.Dodatkowe informacje

Ogólne warunki

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego PDF
Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego 2013 PDF
Ogólne warunki dzierżawy serwera wirtualnego PDF
Szczegółowe warunki korzystania z certyfikatu SSL PDF
Ogólne warunki rejestracji, odnawiania i transferu domen PDF
Ogólne warunki korzystania z serwerów windows PDF
Szczegółowe warunki konta przedpłaconego Skarbonka PDF
Ogólne warunki usługi OWO PDF
Ogólne warunki dotyczące usługi SMS PDF
Szczegółowe warunki rejestracji domen PDF
Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE PDF
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2013 PDF
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2014 PDF
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2016 PDF
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VKS PDF
Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD PDF
Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań MiniCloud PDF
Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud 2014 PDF
Szczegółowe warunki korzystania Dedicated Cloud 2013 PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi OVH Public Cloud PDF
Szczegółowe warunki korzystania z pomocy VIP PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Hosted Exchange PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Private Exchange PDF
Szczegółowe warunki korzystania z licencji Office PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Exchange - opcja dla firm PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Exchange - opcja dla osób prywatnych PDF
Szczegółowe warunki promocji serwer wirtualny starter PDF
Szczegółowe warunki korzystania z licencji Windows dla usługi Dedicated Cloud PDF
Szczegółówe warunki korzystania z adresacji IP w trybie UDP PDF
Szczegółowe warunki korzystania adresy IP PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi CDN Dedicated PDF
Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z oferty Przepustowości 2014 PDF
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Cloud Desktop PDF