OVH: firma odpowiedzialna ekologicznie

Od 2003 roku OVH zaangażowało się w proces zmniejszenia zużycia energii w swoich centrach danych tworząc system chłodzenia serwerów cieczą.
Jako dostawca usług hostingowych, OVH nie przestaje pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, mającymi na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do działania serwerów w centrach danych firmy. Koszt energetyczny serwerów się zmniejszył, z czego korzystają nasi klienci.


Nasze podejście od 2003 roku  • Rozwój wewnętrznego systemu chłodzenia;
  • Całkowite wycofanie klimatyzacji;
  • Oszczędności odzwierciedlane w cenach serwerów.


Własne centra danychPocząwszy od 2010 roku nowe centra danych OVH są pozbawione klimatyzacji.

Rozwiązanie « 30 % aircooling + 70 % water-cooling = 0 % klimatyzacji » jest wdrażane we wszystkich nowych centrach danych we Francji i w Kanadzie.Zoptymalizowanie przepływu powietrzaNie chodzi o free-cooling, lecz o chłodzenie serwerów za pomocą zewnętrznego powietrza.

Znaczącą rolę w zarządzaniu przepływem powietrza odgrywa projekt centrum danych. Dzięki koncepcji wieży świeże powietrze dociera bezpośrednio do przedniej części serwerów regulując tym samym temperaturę wentylatorów i wlotów powietrza maszyn.

  • Świeże powietrze dostaje się do przedniej części serwerów;
  • Powietrze rozgrzane przez komponenty jest uwalniane przez tylny panel serwerów;
  • Przepływ ciepłego i zimnego powietrza jest odizolowany.


Uprzemysłowienie chłodzenia ciecząJednym z kluczowym elementów strategii OVH w zakresie wydajności energetycznej jest przemysłowe wdrażanie funkcjonalności water-cooling.

Pomysł ten zrodził się w 2003 roku. Polega on na wykorzystaniu cieczy do chłodzenia procesorów. Ciecz znajduje się w wymiennikach ciepła umieszczonych na procesorach i na innych komponentach wytwarzających dużo ciepła.

70 % ciepła wytwarzanego przez serwer jest pobierane przez ciecz, która ma moc pobierania ciepła większą niż powietrze.Rekordowy wskaźnik PUEPUE to wskaźnik wydajności energetycznej centrów danych. Dzięki wysiłkom włożonym w zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, OVH posiada wskaźnik PUE zawarty między 1 i 1,2.

Jest to wynik lepszy niż średnia innych centrów danych.

Więcej informacji o naszych centrach danych:
OVH: Ekspert w dziedzinie projektowania i realizacji centrów danych


Ekologiczne usługi i produkty OVHDedicated Cloud

Wirtualne maszyny w usłudze Dedicated Cloud mogą być zlokalizowane w centrum danych BHS. Korzystają one z energii wytwarzanej przez sąsiadującą elektrownię wodną.

Oferta Cloud
Big Data

W centrum danych RBX4 (pierwsze centrum danych OVH pozbawione klimatyzacji) są zainstalowane klastry Big Data.

Oferta Big Data
Serwery dedykowane

W 2004 roku OVH rozwinęło innowacyjną technologię watercooling. Jest to chłodzenie cieczą, które pozwala na pobranie 70% ciepła wyzwalanego przez serwery.

Oferta serwerów dedykowanych