OVH - firma odpowiedzialna ekologicznie
Odpowiedzialność ekologiczna jest jedną z głównych wartości firmy OVH, która w 2003 r. rozpoczęła proces redukcji zużycia energii w centrach danych, wdrażając system chłodzenia serwerów cieczą.
Jako dostawca rozwiązań cloud, OVH nie przestaje pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, ograniczającymi zużycie energii potrzebnej do działania serwerów w centrach danych firmy. Niższy koszt energetyczny serwerów przekłada się bezpośrednio na korzyści dla klientów OVH.


Nasze działania od 2003 roku  • Rozwój wewnętrznego systemu chłodzenia;
  • Całkowite wycofanie klimatyzacji;
  • Oszczędności odzwierciedlane w cenach serwerów.


Własne centra danychOd 2010 r. OVH nie wykorzystuje w swoich nowych centrach danych klimatyzacji.

Firma OVH we wszystkich nowych centrach danych wdraża rozwiązanie "30 % chłodzenia powietrzem + 70 % chłodzenia cieczą = 0 % klimatyzacji". Dzięki temu istotnie obniżyła koszty energii - obecnie wydatki na energię elektryczną stanowią zaledwie 10% całkowitego kosztu działania centrów danych.Zoptymalizowanie przepływu powietrzaOVH nie stosuje chłodzenia typu freecooling, lecz bezpośrednie chłodzenie serwerów za pomocą chłodnego powietrza z zewnątrz.

Znaczącą rolę w zarządzaniu przepływem powietrza odgrywa projekt centrum danych. Dzięki koncepcji wieży pustej w środku świeże powietrze dociera bezpośrednio do przedniej części serwerów, regulując tym samym temperaturę wentylatorów i wlotów powietrza do maszyn.

  • Świeże powietrze dostaje się do przedniej części serwerów;
  • Powietrze rozgrzane przez komponenty jest uwalniane przez tylny panel serwerów;
  • Przepływ ciepłego i zimnego powietrza jest odizolowany.


Chłodzenie cieczą na skalę przemysłowąJednym z kluczowym elementów strategii OVH w zakresie wydajności energetycznej jest przemysłowe wdrożenie chłodzenia typu watercooling.

Pomysł ten zrodził się w 2003 roku. Do chłodzenia procesorów wykorzystywana jest specjalna ciecz, która znajduje się w wymiennikach ciepła umieszczonych na procesorach oraz na innych komponentach wytwarzających znaczne ilości ciepła.

70 % ciepła wytwarzanego w serwerze jest odbierane przez ciecz, która ma większą wydajność cieplną niż powietrze.Rekordowy wskaźnik PUEPUE to wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej centrum danych. OVH, dzięki wprowadzonym ograniczeniom, uzyskuje średni wynik PUE na poziomie 1,09.

Jest to lepszy wynik niż średnia w innych centrach danych.

Więcej informacji o naszych centrach danych:
OVH: Ekspert w dziedzinie projektowania i realizacji centrów danych