Doświadczenie potwierdzone certyfikatem


OVH jest zaangażowane w globalną strategię certyfikacji i atestów, w celu uznania zgodności infrastruktur i usług z dobrymi praktykami i międzynarodowymi standardami. Uznanie naszego doświadczenia wzmacnia zaufanie między OVH i klientami oraz partnerami.

Certyfikat PCI-DSS • Dedicated Cloud OVH posiada certyfikat PCI-DSS Poziom 1;
 • Certyfikat ten pozwala klientom OVH na korzystanie z infrastruktury zgodnej z wymaganiami PCI SSC (PCI Standard Security Council) w zakresie przechowywania i przetwarzania danych kart bankowych;


Certyfikacja ISO/IEC 27001 • OVH otrzymało certyfikat ISO 27001 : 2013 dla rozwiązań Dedicated Cloud;
 • Standard ten potwierdza uruchomienie organizacji bezpieczeństwa;


Atesty SOC 1 TYP II i SOC 2 TYP II • Poziom bezpieczeństwa usługi Dedicated Cloud został również uznany poprzez certyfikaty SOC 1 typ II (SSAE 16 i ISAE 3402) i SOC 2 typ II;
 • Te międzynarodowe certyfikaty gwarantują wprowadzenie i skuteczność wewnętrznych kontroli związanych z bezpieczeństwem systemu informacji;


STAR self-assessment - Cloud Security Alliance • Inicjatywa ta informuje klientów OVH o zgodności usług cloud computing z dobrymi praktykami ogłoszonymi przez CSA i określa środki podejmowane do zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • Po wypełnieniu formularza CAIQ OVH figuruje w rejestrze STAR dla Cloud Security Alliance dla oferty Dedicated Cloud;
 • Aby uzyskać więcej informacji i sprawdzić formularz: https://cloudsecurityalliance.org/star-registrant/ovh/


Cloud OVH nagrodzony przez VMware
Za infrastrukturę i produkty Private Cloud, OVH otrzymało liczne nagrody od VMWare, lidera oprogramowania i technologii wirtualizacji.
 • Nagroda VMware Global Service Provider of the Year uznaje dostawcę usług Cloud Computing proponującego najlepszą jakość usług ;
 • Certyfikat vCloud Datacenter poświadcza, że Cloud OVH odpowiada na normy bezpieczeństwa VMware i jest inter operacyjny ;
 • Global Service Provider 2013;
 • VMware Service Provider Programme (VSPP) Partner of the Year w strefie EMEA 2011, 2012, 2013;
 • vCloud Service Provider of the Year 2014.


Best of IT innovation award 2014Rozwiązanie sieciowe vRack OVH otrzymuje nagrodę « Best of IT innovation award 2014 » przyznawaną przez Initiative Mittelstand w Niemczech (kwiecień 2014).

Więcej informacji : vRack.Certyfikacja OpenStack PoweredPo otrzymaniu od fundacji OpenStack wyróżnienia Infrastructure Donor w 2015 roku, OVH otrzymało w październiku 2016 roku certyfikat OpenStack Powered. Dziś OVH współpracuje z innymi dostawcami społeczności nad upowszechnieniem rozwiazania OpenStack, gwarantując tym samym użytkownikowi kompatybilność między usługami.