Bezpieczeństwo i poufność danych to priorytet.
Od piętnastu lat OVH instaluje Twoje dane i zwraca szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo. Aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, zadbaliśmy o to, aby wprowadzić skuteczne rozwiązania i dobre praktyki na wszystkich poziomach organizacji i infrastruktur. Możesz więc korzystać z dostępności, integralności i poufności swoich danych.

Zabezpieczone centra danychOd Roubaix Valley (RBX 1, 2, 3, 4, 5, 6) po Beauharnois (BHS), Paryż (P19), Strasburg (SBG 1, 2 et 3) i Gravelines (GRA): dostęp do strefy OVH jest ściśle monitorowany. Aby uniknąć włamań, każda strefa jest zabezpieczona ogrodzeniami wyposażonymi w drut kolczasty. Posiadamy system video monitoringu i wykrywania ruchu. Czynności wykonywane w centrach danych i poza budynkami są monitorowane i rejestrowane na zabezpieczonych serwerach. Zespoły monitorujące są dostępne 24/24, 7/7.

Aby kontrolować i monitorować dostęp na teren OVH, zostały uruchomione ścisłe procedury bezpieczeństwa. Każdy członek personelu jest wyposażony w indywidualny identyfikator RFID, do którego są przypisane jego uprawnienia. Uprawnienia te są regularnie sprawdzane.

Serwerownie korzystają z jeszcze bardziej zaawansowanej ochrony, ponieważ dostęp tu ma tylko uprawniony personel. Tylko OVH korzysta ze swoich instalacji.

Karta RFID jest niezbędna, aby współpracownicy OVH mogli wejść na teren firmy.
Zarządzanie ryzykiem pożaruKażda sala w każdym centrum danych jest wyposażona w system wykrywania i gaszenia pożarów jak również w drzwi przeciwpożarowe. OVH respektuje regułę APSAD R4 dotyczącą instalowania przenośnych gaśnic i posiada certyfikat zgodności N4 dla wszystkich serwerowni.Bezpieczeństwo po stronie sieciOVH rozwija swoją sieć światłowodową na całym świecie. Sprzęt jest wybierany, instalowany i konserwowany przez zespół inżynierów OVH.

Sieć ta pozwala na dostarczanie usług o nieskazitelnej jakości dla wszystkich klientów firmy bez względu na to, gdzie się znajdują. Charakteryzuje się ona przepustowością 4,5 Tbps w Europie, 8 000 Gbps w Ameryce Północnej i podłączeniem do 33 punktów peeringowych na 3 kontynentach. Firma postanowiła zbudować sieć w sposób całkowicie redundantny: uruchomiono kilka obwodów zabezpieczających, w celu uniknięcia ryzyka niedostępności. Dzięki temu można również skrócić trasę przesyłu danych i zmniejszyć czas odpowiedzi.

Międzynarodowa sieć OVH jest w pełni redundantna. Dotyczy to również sieci w centrach danych, które korzystają z 2 różnych łączy sieciowych.Bezpieczeństwo po stronie serweraTechnicy w centrach danych stale monitorują serwery i mogą natychmiast reagować w przypadku awarii.

Personel OVH jest obecny w centrach danych przez cały rok 24 godziny na dobę, w celu zapewnienia stałej konserwacji. W przypadku problemu technicznego reakcja jest natychmiastowa i działanie serwera jest przywracane.

Niektóre oferty serwerów są wyposażone w podwójne zasilanie i w podwójną kartę sieciową: infrastruktura jest w pełni redundantna.ZasilanieCentra danych OVH są zasilane przez dwa niezależne podłączenia elektryczne i są również wyposażone w zasilacze. Grupy zasilające o wytrzymałości 48 godzin pozwalają na uniknięcie ewentualnej awarii sieci elektrycznej.

Każde centrum danych jest zasilane za pomocą dwóch niezależnych podłączeń elektrycznych. W przypadku awarii zasilaniem zajmują się grupy zasilające.Centra danych w różnych lokalizacjachOVH posiada 15 centrów danych: 13 we Francji i 2 w Kanadzie. We Francji znajdują się one w Roubaix/Gravelines, Paryżu i Strasburgu, czyli w aglomeracjach, które są od siebie oddalone o ponad 200 km.Dzięki temu OVH może zapewnić ciągłość działania usługi, nawet w przypadku poważniejszej awarii. Na przykład kopia danych hostingu www zainstalowanego w Paryżu jest każdego dnia kopiowana na maszyny w Roubaix a dane zainstalowane w ramach usługi hubiC są duplikowane w trzech lokalizacjach. OVH proponuje również swoim klientom dzierżawiącym serwery dedykowane wykonywanie kopii zapasowych w kilku oddalonych od siebie centrach danych.Ochrona Anty-DDoSOVH wprowadziło ochronę przeciwko wszystkim rodzajom ataków DDoS. Dostawca usług uruchomił trzy infrastruktury anty-DDoS o wydajności 160 Gbps w centrach danych w Roubaix, Strasburgu i Beauharnois.

Dzięki temu OVH może filtrować aż do 480 Gbps, 24h/24 i 7/7.

Więcej informacji.Poufność informacjiOVH jest dostawcą udostępniającym infrastrukturę, na której instalowane są Twoje dane. Bez względu na ich naturę dostęp do nich jest ściśle regulowany.

Więcej informacji w formie filmuPrzegląd środków bezpieczeństwa podjętych przez OVH.


Definicja bezpieczeństwa według Germaina Masse, COO w OVH.