RODO - Jak możesz skorzystać z Twoich praw

Zarządzanie zgodami na pliki cookie i moduł śledzący

OVH korzysta z rozwiązania zwanego „tag management”, które umożliwia zarządzanie skryptami informującymi o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę WWW oraz pozyskiwanie zgód użytkowników na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj, aby zarządzać funkcjami, które umieszczają na urządzeniach pliki cookie (reklamy, przyciski mediów społecznościowych, filmy wideo lub inne moduły osadzone na stronie WWW).  

Formularz umożliwiający skorzystanie z praw dotyczących ochrony danych osobowych

Niniejszy formularz został stworzony w celu ułatwienia korzystania z praw dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez spółki Grupy OVH, która występuje jako administrator danych (np. danych przekazywanych w formularzach na stronie ovh.com, zgłoszeniach przesyłanych do Pomocy technicznej, a także danych dotyczących zamówień lub faktur, etc.). Formularz pozwala również uzyskać informacje o przetwarzaniu tych danych.

Formularz ten nie może zostać użyty, jeśli sprawa dotyczy danych zarządzanych przez podmiot inny niż spółki Grupy OVH (czyli np. w celu złożenia wniosku o usunięcie treści na stronie WWW hostowanej przez osobę trzecią na serwerach OVH czy usunięcie wyników wyszukiwania danej treści w Internecie, etc.) W takim przypadku należy skontaktować się z podmiotem, który zarządza tymi danymi. Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa, przesłanie danych osobowych jest niezbędne, aby OVH mogła zidentyfikować wnioskodawcę. Dlatego prosimy o jak najbardziej precyzyjne wypełnienie wniosku.

Wszystkie wnioski wykraczające poza uprawnienia wnioskodawcy lub wnioski nieuzasadnione będą odrzucane.


Adres e-mail podany jako kontaktowy zostanie wykorzystany przez OVH do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

Przeglądaj

Dostęp do niniejszego formularza jest otwarty i nie wymaga on wcześniejszego uwierzytelnienia. Z kolei do każdego wniosku o skorzystanie z praw dotyczących danych (dostęp, usunięcie, sprostowanie, przeniesienie, etc.) należy dołączyć dowód tożsamości (taki jak dowód osobisty, paszport lub inny) umożliwiający identyfikację zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679. W przypadku niedostarczenia dowodu tożsamości wniosek nie może zostać rozpatrzony. Możesz również wysłać wniosek, korzystając Panelu klienta. W tym przypadku, ze względu na wcześniejsze uwierzytelnienie wymagane podczas logowania do Panelu, dostarczenie dowodu tożsamości nie jest konieczne (poza wyjątkowymi okolicznościami).: Pola obowiązkowe

** : Zgodnie z art. 12 ust. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, dana osoba fizyczna może wykonywać swoje prawa przy użyciu danych dotyczących tożsamości cyfrowej, jeżeli dane te są wymagane i uznane przez administratora danych za wystarczające do uwierzytelnienia użytkowników. Dlatego OVH prosi o podanie identyfikatora klienta (Identyfikator klienta) dla każdego z kont klienta OVH, dla którego sformułowałeś wniosek. Twoje konta OVH, dla których nie podałeś identyfikatora klienta nie będą przetwarzane.

Dane zgromadzone za pomocą tego formularza umożliwiają przetwarzanie Twojego wniosku i zostaną użyte, aby udzielić Ci odpowiedzi.
Dane są rejestrowane i przekazywane inspektorowi danych osobowych (DPO) w OVH oraz, w razie takiej potrzeby, odpowiednim działom spółek z grupy OVH w celu przetworzenia Twojego wniosku.

Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmail OVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, śledzić jego status oraz zarządzać produktami i usługami

Zaloguj się