RODO - Jak możesz skorzystać z Twoich praw

Formularz umożliwiający skorzystanie z praw dotyczących ochrony danych osobowych

Niniejszy formularz został stworzony w celu ułatwienia korzystania z praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Formularz przeznaczony jest dla wszystkich osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez OVH.

Ze względu na obowiązujące zasady poufności, przesłanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy. Dlatego prosimy o jak najbardziej precyzyjne wypełnienie wniosku. Wszystkie pola są obowiązkowe, z wyjątkiem pola identyfikatora klienta.

Wszystkie wnioski wykraczające poza uprawnienia wnioskodawcy lub wnioski nieuzasadnione będą odrzucane.


Adres e-mail podany jako kontaktowy zostanie wykorzystany przez OVH do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

w odniesieniu do przetwarzania danych zarządzanych przez OVHcloud.

Wyszukaj

Aby skorzystać z praw dotyczących ochrony danych osobowych do wniosku dołącz kopię dowodu tożsamości, chyba że informacje dostarczone we wniosku pozwalają Cię zidentyfikować w sposób niebudzący żadnych wątpliwości.: Pola obowiązkowe

Dane zgromadzone za pomocą tego formularza umożliwiają przetwarzanie Twojego wniosku i zostaną użyte, aby udzielić Ci odpowiedzi.
Dane są rejestrowane i przekazywane inspektorowi danych osobowych (DPO) w OVHcloud oraz, w razie takiej potrzeby, odpowiednim działom spółek z grupy OVHcloud w celu przetworzenia Twojego wniosku.