RODO - Jak możesz skorzystać z Twoich praw

Zarządzanie zgodami na pliki cookie i moduł śledzący

OVH korzysta z rozwiązania do zarządzania tagami, które scentralizuje skrypty, w wyniku czego zbieranie Twojej zgody zgodnie z warunkami i zasadami użytkowania umożliwia korzystanie z przyjaznego dla użytkownika, intuicyjnego rozwiązania. Oznacza to, że możesz. Kliknij tutaj, aby zarządzać różnymi funkcjami deponującymi pliki cookie (reklamy, przyciski społecznościowe, filmy lub inne moduły wstawione do strony witryny)

Formularz umożliwiający skorzystanie z praw dotyczących ochrony danych osobowych

Niniejszy formularz został stworzony w celu ułatwienia korzystania z praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Formularz przeznaczony jest dla wszystkich osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez OVH.

Ze względu na obowiązujące zasady poufności, przesłanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy. Dlatego prosimy o jak najbardziej precyzyjne wypełnienie wniosku. Wszystkie pola są obowiązkowe, z wyjątkiem pola identyfikatora klienta.

Wszystkie wnioski wykraczające poza uprawnienia wnioskodawcy lub wnioski nieuzasadnione będą odrzucane.


Adres e-mail podany jako kontaktowy zostanie wykorzystany przez OVH do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

w odniesieniu do przetwarzania danych zarządzanych przez OVHcloud.

Wyszukaj

Aby skorzystać z praw dotyczących ochrony danych osobowych do wniosku dołącz kopię dowodu tożsamości, chyba że informacje dostarczone we wniosku pozwalają Cię zidentyfikować w sposób niebudzący żadnych wątpliwości.: Pola obowiązkowe

**: Zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dana osoba fizyczna może wykonywać swoje prawa przy użyciu danych dotyczących tożsamości cyfrowej, jeżeli dane te są wymagane i uznane przez administratora danych za wystarczające do uwierzytelnienia użytkowników. Dlatego OVH prosi o podanie identyfikatora klienta (NIC Handle) każdego z Kont Klienta OVH odpowiedniego do tego wniosku. Konta klientów OVH, dla których nie są wymienione uchwyty NIC, nie będą uwzględniane w ramach tego żądania.

Dane zgromadzone za pomocą tego formularza umożliwiają przetwarzanie Twojego wniosku i zostaną użyte, aby udzielić Ci odpowiedzi.
Dane są rejestrowane i przekazywane inspektorowi danych osobowych (DPO) w OVHcloud oraz, w razie takiej potrzeby, odpowiednim działom spółek z grupy OVHcloud w celu przetworzenia Twojego wniosku.