RODO - Jak możesz skorzystać z Twoich praw

Formularz umożliwiający skorzystanie z praw dotyczących ochrony danych osobowych

Niniejszy formularz został stworzony w celu ułatwienia korzystania z praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Formularz przeznaczony jest dla wszystkich osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez OVH.

Ze względu na obowiązujące zasady poufności, przesłanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy. Dlatego prosimy o jak najbardziej precyzyjne wypełnienie wniosku. Wszystkie pola są obowiązkowe, z wyjątkiem pola identyfikatora klienta.

Wszystkie wnioski wykraczające poza uprawnienia wnioskodawcy lub wnioski nieuzasadnione będą odrzucane.

Adres e-mail podany jako kontaktowy zostanie wykorzystany przez OVH do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

Wyszukaj


: Pola obowiązkowe.

: Podaj nazwy kont klienta dla wszystkich Twoich kont, których dotyczy niniejszy wniosek. Konta klienta, których nazwy nie zostaną uwzględnione we wniosku nie zostaną wzięte pod uwagę podczas przetwarzania wniosku.