Orkiestracja kontenerów: przykład zastosowania

Kubernetes® towarzyszy różnorodnym obciążeniom roboczym przez cały ich cykl życia.

 

Thumbnail

Uproszczone wdrożenie od projektu do produkcji

Większość aplikacji open source oraz aplikacji komercyjnych jest dzisiaj udostępniana w formacie kontenera Docker lub Helm chart. Można je zainstalować jednym wierszem poleceń w Twojej usłudze Kubernetes®. Kubernetes rozdziela w sposób inteligentny kontenery i usługi na kilka węzłów. Jeśli chcesz oddzielić środowisko deweloperskie, preprodukcję i produkcję, przenieś plik konfiguracyjny z jednego klastra do innego. Dzięki składni deklaratywnej możesz opisać oczekiwany przez Ciebie stan.

Thumbnail

Skalowalność i wysoka dostępność

W bardzo prosty sposób, za pomocą kilku wierszy kodu, udostępnisz usługi w kilku węzłach roboczych. Kubernetes uruchamia za Ciebie kontenery i konfiguruje loadbalancing. Możesz określić parametry zdrowia dla każdej usługi. Kubernetes uruchomi ponownie pody i kontenery, które nie spełniłyby tych warunków. Twoje węzły korzystają również z monitoringu OVH. Szybko możesz dodać nowe zasoby obliczeniowe, dzięki czemu zyskasz wszystkie zalety wysokiej dostępności chmury w modelu Infrastructure as a Service (IaaS) od OVH.

 

Thumbnail

Odwracalność, multicloud i chmura hybrydowa

Dzięki programowi zgodności CNCF wielu producentów oraz firm z branży chmurowej gwarantuje całkowitą odwracalność danych. Kubernetes® stał się standardem dla projektów multicloud (różni dostawcy chmury lub centra danych) oraz projektów hybrydowych (rozproszonych pomiędzy lokalizacją on-premises i w chmurze). Ta sama konfiguracja może zostać w chwili przeniesiona od jednego dostawcy do innego.

Architektura mikrousług oraz zadań rozproszonych

Thumbnail

Szybkość reakcji i niski narzut Kubernetesa® pozwalają na redukcję infrastruktury bazowej dla mikrousług. Kubernetes®, współpracujący z historycznymi aplikacjami (obsługa obciążeń stateful dzięki trwałym wolumenom), rozdzieli Twoje zadania w inteligentny sposób zgodnie z zaplanowanym użyciem pamięci RAM i CPU. Możesz także ustawić efektywne progi, które spowodują ich usunięcie i uruchomią nowe automatyczne planowanie. Łącz zasoby IaaS w rozliczeniu miesięcznym i godzinowym, aby zoptymalizować koszty.

Aktualizacje wersji realizowane w sposób przejrzysty i pod kontrolą

Thumbnail

Dzięki różnym poziomom abstrakcji oferowanym przez Kubernetesa® aktualizacja warstw aplikacyjnych jest uproszczona. Wybierz podejście „rolling upgrade” i przeprowadź przejrzyste aktualizacje wersji dla Twoich użytkowników końcowych. Nasz zespół stosuje to podejście podczas aktualizacji komponentów w klastrach Kubernetes® w przypadku potrzeby poprawy drobnych błędów i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

 

I wiele więcej!

OVH zarządza komponentami Kubernetesa®, a dzięki standardowemu API oraz wielu kompatybilnym narzędziom masz pełną swobodę w wykorzystywaniu jego potencjału.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Kubernetesa

Co to jest orkiestracja kontenerów?

Często można spotkać się z informacją, że kontenery, zwłaszcza Docker, są prostym rozwiązaniem umożliwiającym przeniesienie oprogramowania z jednej infrastruktury na inną. To prawda, że kontenery są doskonałym sposobem, aby moduł programu działał identycznie na różnych serwerach, jednak w praktyce jest to sprawa bardziej złożona, ponieważ każdy solidny projekt informatyczny składa się z wielu kontenerów hostowanych na wielu serwerach. I tu właśnie niezbędny okazuje się orkiestrator kontenerów. W zależności od Twoich potrzeb Kubernetes® będzie inteligentnie rozdzielał kontenery na różne serwery, które mu udostępnisz. Sprawdza parametry zdrowia kontenerów oraz podstawowych komponentów niezbędnych do ich uruchomienia.

Jak zarządzać infrastrukturą od OVH za pomocą Kubernetesa?

Oferujemy kilka przewodników technicznych, które pomogą Ci utworzyć pierwszy gotowy do produkcji klaster Kubernetes®.