Funkcje usługi Kubernetes®

To, co najlepsze w Public Cloud w połączeniu z systemem Kubernetes®

icon_ovh_action_blue Created with Sketch.

Pełne zarządzanie przez OVH

OVH rozwija, hostuje i utrzymuje wszystkie komponenty niezbędne do działania systemu Kubernetes®. W zakres tych działań wchodzą również aktualizacje pozwalające usunąć błędy i zapewnić bezpieczeństwo. oraz utrzymanie komponentów niezbędnych dla Twoich węzłów. Po pobraniu pliku kubeconfig możesz korzystać ze wszystkich funkcji certyfikowanej usługi Kubernetes i skupić się wyłącznie na Twoim projekcie. Nad elementami oprogramowania i sprzętu czuwa zespół OVH. We wszystkich rozwiązaniach OVH stosujemy także ochronę Anty-DDoS.

deployed Created with Sketch.

Loadbalancing i automatyczne skalowanie podów

Usługa Kubernetes® jest dostarczana w ciągu kilku minut, po czym w czasie krótszym niż 120 sekund dostarczane są węzły robocze. Następnie, w ciągu kilku sekund, scheduler udostępnia nowe usługi lub replikuje je na Twoich węzłach. Integracja usługi równoważenia obciążenia zapewni wydajne rozproszenie ruchu na licznych węzłach. Możesz określić limity zasobów CPU/RAM, parametry zdrowia oraz automatycznie skalować pody.

disk Created with Sketch.

Trwałe wolumeny

Możesz dodawać trwałe wolumeny do Twoich węzłów roboczych. Działają one w oparciu o dodatkowe dyski o wybranej przez Ciebie pojemności i typie (standardowy lub wysokiej wydajności, z rozliczeniem za GB). Jest to gwarancja trwałości danych Twoich aplikacji stateful.

A ponadto...

  • RBAC: funkcja kontroli dostępu oparta na rolach jest włączona i umożliwia wdrażanie usług, które wymagają danego poziomu dostępu.
  • Gwarantowane zasoby: korzystając z instancji Public Cloud od OVH, zyskujesz gwarantowane zasoby (CPU, RAM, dysk) dla Twoich węzłów roboczych.
  • Różne wersje i aktualizacja: możesz wybrać Kubernetes® 1.11 lub 1.12. Z czasem będziemy proponować Ci kolejne wersje oraz ich aktualizacje.
  • System operacyjny utrzymywany przez OVH: wdrażamy i utrzymujemy na Twoich węzłach lekki system operacyjny zoptymalizowany pod kątem uruchamiania kontenerów.
  • Prosty interfejs: w Panelu klienta możesz konfigurować węzły, dodawać je lub usuwać. Możesz również łatwo zainstalować Kubernetes® Dashboard.
  • Węzły automatycznego skalowania (w 2019 r.): dodawaj dynamicznie zasoby obliczeniowe do Twojego klastra w zależności od potrzeb wszystkich węzłów.
  • Lokalizacja do wyboru (w 2019 r.): wybierz lokalizację Twojego klastra.
  • Integracja z vRack (w 2019 r.): możesz udostępnić Twój klaster i powiązane z nim usługi w sieci publicznej lub tylko w sieci prywatnej OVH.


I wiele innych funkcji!