Cennik

Zarządzana usługa Kubernetes® jest bezpłatna. Usługa obejmuje wdrożenie, hosting oraz aktualizacje wszystkich głównych komponentów klastra (master nodes), a także utrzymywanie Twoich węzłów (system operacyjny i komponenty Kubernetes węzłów roboczych). Płacisz tylko za zasoby obliczeniowe i przestrzeń dyskową, na której hostowane są Twoje kontenery i ich trwałe dane. Obowiązuje standardowy cennik usług Public Cloud. Transfer zawarty w cenie.

Managed Kubernetes Service

Wdrożenie Kubernetes® (APIserver, cloud-controller, controller-manager, scheduler ...)

Aktualizacje i nadzór nad komponentami Kubernetes®

Master Nodes (węzły administracyjne) hostujące usługi administracyjne

Instalacja i aktualizacja węzłów roboczych (kubelet, docker...)

Ruch sieciowy przychodzący, wychodzący lub wewnętrzny w klastrze zawarty w cenie.

Bezpłatnie

Z wyjątkiem węzłów roboczych, trwałych wolumenów, usługi równoważenia obciążenia udostępniające Twoje kontenery (usługi fakturowane wg standardowego cennika Public Cloud OVH).

Usługi Public Cloud OVH zarządzane przez Kubernetes®

Węzły robocze

  Fakturowane są jedynie instancje hostujące Twoje kontenery i usługi. Obowiązuje standardowy cennik Public Cloud dla instancji Linux. Wybierz dowolną instancję* i wykorzystuj jej gwarantowane zasoby CPU i RAM. W każdej chwili możesz zmienić sposób rozliczania na ryczałt miesięczny, dzięki czemu zaoszczędzisz do 50% stawki godzinowej.

  Od
  0,2719 PLN
  netto /2 vCores i 7 GB RAM
  Od 97,69 PLN netto /2 vCores i 7 GB RAM

  * Z wyjątkiem instancji Sandbox.
  Instancje GPU będą kompatybilne pod koniec 2019 r.

  Trwałe wolumeny

   Dodaj dyski do Twoich trwałych wolumenów. Możesz dodać jeden lub więcej dysków do węzłów i mogą być one współdzielone przez kilka kontenerów. Dyski o wysokiej wydajności zalecane są w przypadku dużych obciążeń na wejściu/wyjściu.

   Od 0,17 PLN netto / m-c / GB*

   * Płatności za godzinę.

   Równoważenie obciążenia

    Aby udostępnić Twoje usługi w sieci publicznej na wybranym porcie i / lub rozłożyć obciążenie na kilka węzłów roboczych, możesz dodać usługę loadbalancingu.

    Bezpłatny dostęp w przedsprzedaży
    do 1 września 2019 r.

    Ceny zostaną podane na około miesiąc
    przed końcem bezpłatnego korzystania z usługi.

    Prywatny rejestr Docker

     Do przechowywania obrazów Docker i Helm charts (paczek plików opisujących zasoby Kubernetesa) możesz wykorzystać nasz prywatny rejestr.
     W cenie usługi otrzymasz przestrzeń dyskową. Transfer przychodzący i wychodzący w Twoim rejestrze bez dodatkowych opłat.

     Dostępne wkrótce

     Wysoko dostępny kompletny klaster Kubernetes. Najlepszy stosunek wydajności do ceny na rynku.

     Prowadzisz stronę WWW o dużym ruchu. Bazuje ona na dwóch obrazach Docker, jeden z nich przeznaczony jest dla bazy danych, drugi natomiast to Twoja aplikacja webowa.

     Aby zapewnić wysoką dostępność Twojej aplikacji, wykorzystaj dwa węzły robocze.
     Na trzecim hostowana będzie Twoja baza danych. Dane te będą przechowywane na dysku o wysokiej wydajności.

     Do rozdzielania ruchu między Twoimi węzłami roboczymi posłuży load balancer OVH.

     Jeśli przewidujesz wzrost ruchu podczas promocji Twoich usług, przygotuj na to odpowiednio Twoją platformę.
      

     Wycena infrastruktury obsługującej codzienny ruch:

     Usługi i węzły administracyjne: bezpłatnie
     Transfer przychodzący, wychodzący i transfer w klastrze: bezpłatnie
     Trzy węzły robocze B2-7: 3 x 97,69 PLN netto/m-c
     Trwały wolumen o wysokiej wydajności 100 GB: 34 PLN netto/m-c
     Razem: 327,07 PLN netto/m-c
       W przypadku wzrostu ruchu możesz przenieść bazę danych na instancję C2-15, jednocześnie zachowując serwer B2-7. W ten sposób otrzymasz bardziej rozproszoną aplikację internetową. W tej konfiguracji należy dodać 128,52 PLN do wyceny, przy zastosowaniu stawki godzinowej (24 godz. x 7 dni x 0,765 PLN/godz.).