Managed Kubernetes Service

Skorzystaj z bezpłatnej wysoko dostępnej usługi Kubernetes® do zarządzania Twoimi skonteneryzowanymi aplikacjami w chmurze OVH.

Thumbnail

Dlaczego warto skorzystać z usługi Kubernetes® od OVH?

Kubernetes jest to platforma do automatyzacji i orkiestracji zarządzania kontenerami. Ułatwia rozwijanie aplikacji oraz zapewnia ich odporność i skalowalność przy zastosowaniu rozwiązań hybrydowych oraz multicloud.
Zarządzana usługa Kubernetes® działa w oparciu o instancje Public Cloud od OVH. Dzięki mechanizmowi równoważenia ruchu oraz dodatkowym dyskom możesz hostować wymagające aplikacje i zapewnić im całkowitą odwracalność na przyszłość.
Wewnętrzne elementy usługi są wdrażane, hostowane, monitorowane, utrzymywane i aktualizowane bezpłatnie przez nasze zespoły. Możesz skoncentrować się na Twojej głównej działalności (kontenery i usługi), korzystając ze standardowych narzędzi ekosystemu Kubernetes®.

Główne zalety usługi Managed Kubernetes

Group 4 Created with Sketch.

Architektura wdrożona, utrzymywana i aktualizowana przez OVH

Group 18 Created with Sketch.

Trwałe wolumeny i zintegrowane równoważenie obciążenia

Group 7 Created with Sketch.

Hosting w ramach Public Cloud: gwarantowane zasoby, elastyczność, dostępność, ochrona Anty-DDoS

Thumbnail

Certyfikat CNCF potwierdzający zgodność ze standardami Kubernetes®

Cennik

Managed Kubernetes Service

Wdrożenie Kubernetes® (APIserver, cloud-controller, controller-manager, scheduler ...)

Aktualizacje i nadzór nad komponentami Kubernetes®

Master Nodes (węzły administracyjne) hostujące usługi administracyjne

Instalacja i aktualizacja węzłów roboczych (kubelet, docker...)

Ruch sieciowy przychodzący, wychodzący lub wewnętrzny w klastrze zawarty w cenie.

Bezpłatnie

Z wyjątkiem węzłów roboczych, trwałych wolumenów, usługi równoważenia obciążenia udostępniające Twoje kontenery (usługi fakturowane wg standardowego cennika Public Cloud OVH).

Wysoko dostępny, kompletny klaster Kubernetesa. Najlepszy stosunek wydajności do ceny na rynku.

Prowadzisz stronę WWW o dużym ruchu. Bazuje ona na dwóch obrazach Dockera, jeden z nich przeznaczony jest dla bazy danych, drugi natomiast to Twoja aplikacja webowa.

Aby zapewnić wysoką dostępność Twojej aplikacji, wykorzystaj dwa węzły robocze.
Na trzecim hostowana będzie Twoja baza danych. Dane te będą przechowywane na dysku o wysokiej wydajności.

Do rozdzielania ruchu między Twoimi węzłami roboczymi posłuży load balancer OVH.

Jeśli przewidujesz wzrost ruchu podczas promocji Twoich usług, przygotuj na to odpowiednio Twoją platformę.
 

Wycena infrastruktury obsługującej codzienny ruch:

Usługi i węzły administracyjne: bezpłatnie
Transfer przychodzący, wychodzący i transfer w klastrze: bezpłatnie
Trzy węzły robocze B2-7: 3 x 97,69 PLN netto/m-c
Trwały wolumen o wysokiej wydajności 100 GB: 34 PLN netto/m-c
Razem: 327,07 PLN netto/m-c
  W przypadku wzrostu ruchu możesz przenieść bazę danych na instancję C2-15, jednocześnie zachowując serwer B2-7. W ten sposób otrzymasz bardziej rozproszoną aplikację internetową. W tej konfiguracji należy dodać 128,52 PLN do wyceny, przy zastosowaniu stawki godzinowej (24 godz. x 7 dni x 0,765 PLN/godz.).
Thumbnail

Firma OVH jest członkiem CNCF i nasze usługi posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Kubernetesie?
Przejdź na stronę kubernetes.io