Plik .htaccessWielofunkcyjne narzędzie dla Apache


Stwórz w prosty sposób plik konfiguracyjny i modyfikuj uprawnienia do plików strony, twórz przekierowania, personalizuj strony błędow...

Zabezpieczenie dostępu do katalogów hasłemDzięki plikowi .htaccess, możesz chronić hasłem dostęp do niektórych części twojej strony.Filtruj IP


Możesz ograniczyć dostęp do zasobów strony bazując na adresach IP, z jakich korzystają użytkownicy. Jest to przydatne w przypadku, kiedy dostęp do strony mają mieć jedynie wybrane osoby.


Przykład:

Deny from all Allow from 192.168.xxx.xxx


Zarządzaj cookies


Plik .htaccess pozwala na wykonywanie operacji na cookies twoich użytkowników. Masz możliwość modyfikacji, pobierania wartości, stosowania przekierowań...


Przykład:

Przekierowanie, jeżeli cookies nie są tworzone

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*cookie-name.*$ [NC] RewriteRule .* /login-error/set-cookie-first.cgi [NC,L]


Złożone adresy URL


Przekształć skomplikowane url w bardziej czytelne dla użytkowników twoich stron.

Przykład:

# Aktywacja modułu przepisywania URL: RewriteEngine on # Reguły przepisywania URL: RewriteRule ^calendrier-(\w+)-(\d+)-(\d+)-(\d+).html$ /calendrier.php?user=$1&day=$2&month=$3&year=$4


Personalizacja stron błędów


Zastąp standardowe komunikaty błędu 404,401,403,500... własnymi stronami.


Przykład:

ErrorDocument 401 /autorisation_requise.html ErrorDocument 400 /mauvaise_requete.html ErrorDocument 403 /interdit.html ErrorDocument 404 /page_inexistante.html


Zarządzanie przekierowaniami


Kieruj swoich użytkowników na wybrane strony, dzięki czasowym lub stałym przekierowaniom.

Przykład:

RedirectPermanent /photos/vacances-canada.html /canada.html