System kontroli wersji (SVN)System kontroli wersji: SVN

System kontroli wersji zarządza różnym wersjami projektu i kopią zapasową plików na każdym etapie modyfikacji.
Jeśli pracujesz z kilkoma osobami na projektem takim jak strona internetowa z funkcją svn, przejmujesz się tylko kodem.SVN pozwala rozdzielić pracę pomiędzy członków Twojego zespołu i przywrócić poprzednią wersję za pomocą jednej komendy.Przykład:


Programista pracuje nad plikiem. Po zakończeniu pracy wysyła nową wersję do systemu kontroli wersji, który udostępni ją całemu zespołowi.
Jeśli kilka osób pracuje nad tym samym plikiem, program zajmie się wyszukaniem różnic między dwiema wersjami i do zgrupowania ich w tym samym pliku.

W razie potrzeby będziesz mieć dostęp do wersji i do różnic między nimi.

Część wprowadzenia online (wprowadzenia do produkcji) Twojego projektu jest zarządzana przez system kontroli wersji.
Możesz więc aktualizować całość lub część projektu bez ryzyka utraty danych lub konfliktu między wersjami plików.schemat zarządzania wersjami: SVN


W celu zainstalowania SVN na hostingu, zapoznaj się z tym przewodnikiem.