Przekierowania i aliasy emailPrzekieruj pocztę na wybrany adres


Chcesz, aby wszystkie wiadomości trafiały na główny adres email?
Wystarczy utworzyć przekierowanie!

W ten sposób wiadomości dostarczane na wszystkie konta email OVH będą przekierowywane na:


  • inny adres email w OVH;
  • inny zewnętrzny adres email u Twojego dostawcy internetu;
  • inny zewnętrzny adres email u Twojego usługodawcy;

Każdy wysłany email będzie przekierowany na inny adres w sposób niewidoczny dla nadawcy wiadomości.