MultiFTP

Dzięki tej usłudze możesz udzielić dostępu do Twojego hostingu osobie trzeciej (znajomemu, jeśli jesteś osobą prywatną lub klientowi, jeśli jesteś partnerem) i pozwalać mu na zarządzanie jego plikami poprzez FTP bez dostępu do innych części Twojego hostingu.

Opcja MultiFTP pozwala na tworzenie kont FTP, z których każde ma dostęp do części zasobów na hostingu.

Usługa bliska serwerowi dedykowanemu

Ta opcja daje możliwość oferowania kont na hostingu, jeżeli np. pracujesz jako webmaster. Wszystko to bez konieczności administrowania serwerem, jak to ma miejsce w przypadku serwerów dedykowanych.

udostępnianie FTP

Różni użytkownicy udostępnionego FTP.

Możesz podzielić Twój FTP na kilka "mini FTP", które mogą być zarządzane przez różnych użytkowników.

Twoi użytkownicy będą przeglądać strony internetowe nie wiedząc, że dzielą tę samą przestrzeń.