Crontab

Zaplanuj i zarządzaj zadaniami na hostingu

Użyj Crontab do tworzenia harmonogramu działań. Umożliwi on automatyczne wykonywanie zadań, regularne aktualizacje, uruchamianie programów czy wysyłanie e-maili.

Możesz zautomatyzować aktualizacje i wykonywanie operacji wybierając datę, godzinę i częstotliwość.

Dzięki temu będziesz mógł:

 • zautomatyzować aktualizacje lub wykonywanie skryptów;
 • tworzyć kopie zapasowe Twojej witryny i bazy danych;
 • pobierać informacje i aktualizować stronę;
 • sprawdzać stan plików potrzebnych do zabezpieczenia witryny;
 • wysyłać wiadomości zawierające logi dostępu lub linki do kopii.

Jak używać narzędzia do planowania zadań?

Przejdź do Twojego Panelu klienta i stwórz harmonogram wszystkich zadań do wykonania.

Możesz w prosty sposób tworzyć lub modyfikować skrypty, które będą regularnie wykonywane.

Możesz wybrać skrypt, dzień lub dni i godzinę lub godziny jego wykonania.

Zalety narzędzia do planowania zadań

 • Tworzenie harmonogramu zadań

  Zautomatyzuj wykonywanie powtarzających się zadań witryny przy użyciu harmonogramu dostępnego we wszystkich ofertach OVH. Pozwala on na tworzenie kopii zapasowych witryny lub bazy danych, generowanie faktur lub aktualizowanie pamięci podręcznej w regularnych odstępach czasu. W tym celu utwórz pożądany skrypt i skonfiguruj w Panelu klienta narzędzie do planowania zadań (Crontab).

 • Śledzenie zadań

  Możesz sprawdzić bezpośrednio w Panelu klienta, czy zadania zostały prawidłowo wykonane. Jeśli któreś z zadań nie jest wykonane, otrzymasz komunikat o błędzie, dzięki któremu będziesz mógł wprowadzić stosowne modyfikacje odnośnie przyszłych zadań.

 • Sprawdź również

  <?php
  system("mysqldump --host=your_mysql_server --user=database_name --password=password database_name > backup.sql");
  system("gzip backup.sql");
  system("mysqldump --host=your_mysql_server --user=database_name --password=password database_name > backupbase2.sql");
  system("gzip backupbase2.sql");
  ?>

  Przykład skryptu, który tworzy kopię zapasową i kompresuje dwie bazy danych:

Uwaga
Jedno zadanie może być wykonywane maksymalnie raz na godzinę.

W Panelu klienta możesz ustawić częstotliwość uruchamiania zadań, na przykład raz na tydzień lub raz na miesiąc.