Płatności za opcję « boost » dla ofert Performance
Płać abonament zgodnie ze swoimi potrzebami


Chcesz dostosować swoją aktualną ofertę do swoich potrzeb i nie ponosić zbyt dużych kosztów? Od tej chwili oferta Performance pozwala na zmianę na wyższy poziom z zastosowaniem płatności miesięcznej.
Oznacza to, że nie trzeba obowiązkowo płacić za nową ofertę za 12 miesięcy z góry. Możesz wybrać opcję przejścia na wyższą ofertę płacąc co miesiąc dodatkową opłatę w stosunku do aktualnej oferty.

Inną zaletą tego rozwiązania jest możliwość swobodniejszej zmiany oferty Performance i wykonywanie co miesiąc dodatkowej opłaty w stosunku do oferty, z której korzystasz.

Możesz również opłacić abonament jednorazowo na rok z góry.Kontroluj wzrost obciążenia!


Jak to działa?


Jeśli posiadasz ofertę Performance i będziesz chciał przejść na wyższą ofertę, w panelu klienta będziesz mógł wybrać płatność z góry na 12 miesięcy za nową ofertę lub elastyczną płatność (boost), w przypadku której będziesz ponosić koszt miesięczny.

Pierwszego dnia kolejnego miesiąca zostanie wygenerowana faktura* na kwotę, która stanowi maksymalną różnicę między ofertami w trakcie poprzedniego miesiąca kalendarzowego, bez względu na ilość dni, w trakcie których konfiguracja ta była aktywna w danym miesiącu (od 1 do 31, poza miesiącem instalacji oferty hostingu uwzględnionym proporcjonalnie).

Cena za określony poziom jest stała. Jest to 40,00 PLN netto miesięcznie. Na przykład: jeśli ofertą podstawową jest Performance 1 i wybierasz ofertę Performance 2, dodatkowa płatność miesięczna to 40,00 PLN netto tak długo jak pozostaniesz przy tej ofercie. Jeśli przejdziesz na ofertę Performance 3, dodatkowa opłata odpowiadająca przejściu o 2 poziomy to 80 PLN netto ; podobnie w przypadku, gdy oferta podstawowa to Performance 2 i chcesz przejść na ofertę Performance 4. Maksymalna płatność to 120 PLN netto w przypadku przejścia z oferty Performance 1 na Performance 4.

Możesz przejść na wyższy poziom (upgrade) lub na niższy poziom (downgrade) na ofertę początkową składając zamówienie w panelu klienta. Zmiana oferty na niższą w stosunku do oferty początkowej jest możliwa tylko w przypadku płatności z góry na 12 miesięcy i bez przeliczenia pozostałego czasu (dni) na aktualną ofertę.* Jest to faktura związana z Twoim kontem OVH regulowana za pomocą płatności automatycznej lub za pomocą klasycznego zamówienia, które zostanie przesłane e-mailowo.

Zmień ofertę w 5 minut!


Przykłady płatności


Zamawiam ofertę Performance 1 i płacę cały abonament roczny z góry. Jest to kwota 479,88 PLN netto (12 x 39,99 PLN netto).
Następnie podejmuję decyzję o przejściu na ofertę Performance 2. Zostanie mi zaproponowana opcja natychmiastowej płatności za 1 rok z góry za nową ofertę (12 x 75,99 PLN netto) z przeliczeniem pozostałych dni. Mogę również skorzystać z elastycznego sposobu płatności, w przypadku którego zapłacę tylko 40,00 PLN netto dodatkowo (1 poziom) w kolejnych miesiącach, w których będę korzystać z tej oferty.

W tym samym miesiącu kalendarzowym przechodzę na formułę 3, później na 4 i ponownie na 3 lub niższą. W kolejnym miesiącu zapłacę tylko różnicę w poziomach między moją ofertą podstawową Performance 1 i najwyższą używaną formułą.
W tym przypadku chodzi o ofertę Performance 4. Zapłacę więc za przejście o 3 poziomy. Będzie to kwota 120 PLN netto (3 x 40,00 PLN netto).

Opłata miesięczna dotyczy pełnego miesiąca, jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi. Zalecamy poczekać do końca miesiąca w przypadku chęci przejścia na niższą ofertę i maksymalnego skorzystania z opcji boost.Przewiduj wydatki i wydarzenia


Korzystam z oferty Performance 2 lub z oferty wyższej i chcę przejść na Performance 1. Migracja na ofertę niższą w stosunku do mojej oferty początkowej (downgrade) wiąże się z umową na rok i z natychmiastową płatnością na 12 miesięcy z góry. Kwota do zapłaty to 479,88 PLN netto (12 x 39,99 PLN netto).

W tym przypadku nie ma zwrotu ani przeliczenia za dni pozostałe w ofercie Performance 2. Zaleca się więc poczekać do końca aktualnego abonamentu przed wykonaniem migracji na niższą ofertę.

W przypadku przejścia z oferty Perso, Pro lub wcześniejszej na ofertę Performance należy wykonać płatność za 12 miesięcy z góry.

Tak jak w przypadku przejścia na wyższy abonament, czas pozostały w aktualnym abonamencie zostanie przeliczony na nową ofertę. Następnie będę mógł korzystać z usługi boost do przechodzenia między ofertami Performance z poziomu panelu klienta.
NB : Zmiana oferty hostingowej jest wykonywana automatycznie i w sposób transparentny, bez przerwy w działaniu usługi i z zachowaniem danych.

Wkrótce...


Elastyczny sposób płatności pozwala na prostą zmianę oferty Performance i na płatności tylko za wykorzystane zasoby... z zastosowaniem dla 1 pełnego niepodzielnego miesiąca.