SOAPI OVH

Dewelopperzy, Resellerzy, SOAPI jest stworzone z myślą o was!

Rejestruj i konfiguruj produkty OVH bez konieczności logowania się do panelu klienta. Stwórz swój własny interfejs klienta w oparciu o kod napisany przez OVH


Zarządzaj operacjami


Dzięki SOAPI, możesz:

Zautomatyzować rejestrację, odnowienie oraz transfer domen.


Kupuj i konfiguruj swoje usługi bez logowania się do panelu klienta.


Stwórz swoje konto. Możesz zdefiniować próg alertu i otrzymywać e-maile, w celu zasilenia konta. Masz dostęp do historii faktur, listy usług i do zmiany kontaktów.

Rozwijaj swoje skrypty:


Dzięki technologii WSDL i SOAP, możesz napisaś własne skrypty do obsługi systemu OVH, wszystko to w swoim ulubionym języku programowania. Przy użyciu generatora koda możesz łatwo i szybko tworzyć swoje skrypty.

Skorzystaj na kompatybilności


SOAPI jest napisane zgodnie z następujacymi językami programowania i bibliotekami


PHP : PHP5 SOAP Extension, PEAR SOAP i NuSOAP
PERL: SOAP::Lite
Python: SOAPpy
C, C++ : gSOAP i Axis2
C#: .Net Framework
Ruby: SOAP::WSDLDriver
Napisz własny interfejs obsługi


Wykorzystuj SOAPI do napisania własnego interfejsu do zarządzania produktami OVH. Skorzystaj z gotowych reguł napisanych i przetestowanych przez naszych programistów. Możesz ustawić własne parametry interfejsu obsługi dostosowane do produktów OVH, które oferujesz swoim klientom.

Przykładowy skrypt

Ten przykład PHP5 pokazuje jak zarejestrować nazwę domeny korzystając z systemu punktów (Konto Skarbonka/Reseller).

<?php
try {
  $soap = new SoapClient("/soapi/soapi-re-1.XX.wsdl");

  //login
  $session = $soap->login("xxxxxx-ovh", "******", "fr", false);
  echo "login successfull\n";

  //resellerDomainCreate
  $soap->resellerDomainCreate($session, "ovh.com", "xxlplan", "gold", "none", "yes", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "dnsXX.ovh.net", "nsXX.ovh.net", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", false);
  echo "resellerDomainCreate successfull\n";

  //logout
  $soap->logout($session);
  echo "logout successfull\n";

} catch(SoapFault $fault) {
  echo $fault;
}
?>
      


Więcej informacji
w usłudze SOAPI