O nas
Technika
Operacje

SOAPI OVH


Zapoznaj się z systemem API OVH, opartym na SOAP i WSDL. Klijnij tutaj.Co to jest?

System przedpłat pozwala na wykorzystanie punktów, które zbierasz lub kupujesz w swoim koncie Skarbonka.
System ten jest operaty na klasycznym zamówieniu lub na systemie do automatycznej obsługi zamówień.
100 punktów odpowiada 1 PLN netto.Cennik

1 punkt na koncie odpowiada 1 groszowi netto.
Do każdego zamówienia na punkty Skarbonka jest naliczany podatek VAT.
Wykorzystanie punktów:

Możesz opłacać punktami zamówienia stworzone w systemie automatycznym lub podstawowym.
Dzięki zasadzie "100 punktów = 1 PLN netto", możesz łatwo liczyć ilość punktów potrzebnych do opłacenia zamówienia.

Na przykład zamówienie na serwer dedykowany za 136,15 PLN netto (167,46 PLN brutto) . Mogę opłacić zamówienie przy pomocy 7999 punktów.Resellerzy:

pack commercial web propose les noms de domaine à des tarifs ultra préférentiels, au plus près de ceux pratiqués par les Registres comme l’Afnic, Verisign, Nominet, DNSbe, ou encore Eurid.

Automatyzacja za pomocą batch-mail


System pozwala na zamianę punktów na zamówienia i wykonywanie operacji na Twoich usługach.

Porcedura odbywa się za pomocą emaila wysyłanego na adres batch@ovh.com, lub za pomocą SOAPI. Ten email powinien odpowiadać właściwie zdefiniowanej składni i być autoryzowany przy użyciu jednej z następujących metod: hasło, podpis MD5, PGP lub SMIME.

Metoda postępowania:
 • 1. Utwórz zamówienie/operację zgodnie z następującą składnią
 • 2. Autoryzuj zamówienie za pomocą jednej z następujących metod: hasło, podpis MD5, PGP lub SMIME
 • 3. Prześlij zamówienie/operację mailem na batch@ovh.com
  (wykorzystaj batch-test@ovh.com jeżeli chcesz wykonać testy)

Podczas tworzenia emaila przestrzegaj następujących zasad:
 • System rozpoznaje wyłacznie wiadomości sformatowane i wysyłane w formie tekstowej batch@ovh.com
 • Jeśli korzystasz z autoryzacji MD5, podpisy muszą być dodane na końcu wiadomości tekstowej.
 • Nie dodawaj załączników.

Korzystaj z adresu, batch-test@ovh.com który pozwala na symulację zamówienia/operacji. W ten sposób zaznajomisz się z systemem mailowym.

Asystent generowania batch-mail jest dostępny w panelu klienta , sekcja Administracja > Konto Skarbonka/reseller > Narzędzia automatyzacji.


Lista dozwolonych komend i operacji


Tworzenie domeny / Transfer domeny

          ## this section specify batch options

          batch.version: 4.0
          batch.account: XXXXX-ovh
          batch.referer: ma-ref-123456
          batch.type: orderDomain
          batch.auth.method: md5
          batch.autopayment: yes

          ## this section specify order

          order.domain.name: ovh.com
          order.domain.command: create  # can be: create | transfer | renew
          order.offer: gold        # can be: gold | platine | diamond

          ## this section specify owner

          # give either contact.owner.id or contact.owner.<name|firstname|...>
          contact.owner.legalform: corporation # can be: corporation | individual | association | other
          contact.owner.vat:
          contact.owner.name: XXXX
          contact.owner.firstname: XXXXX
          contact.owner.organisation: XXX
          contact.owner.email: XXX@XXXX.net
          contact.owner.address: XXX XXX XXX XXX
          contact.owner.city: XXXXXX
          contact.owner.zip: XXXXX
          contact.owner.country: FR
          contact.owner.language: fr
          contact.owner.phone: +33.XXXXXXXX
          contact.owner.fax:

          ## this section specify contacts

          contact.tech.id: ve174-ovh
          # give either contact.tech.id or contact.tech.<name|firstname|...>
          contact.admin.id: ve174-ovh
          # give either contact.admin.id or contact.admin.<name|firstname|...>
          contact.billing.id: ve174-ovh
          # give either contact.billing.id or contact.billing.<name|firstname|...>

          ## this section is mandatory for .fr

          option.identification.method: birthPlace # can be: siren | inpi | birthPlace | afnicIdent
          option.identification.legalName: XXX
          option.identification.legalNumber: 123456789
          option.identification.afnicIdent:
          option.identification.birthDate: 01/01/2008
          option.identification.birthCity: XXXXXX
          option.identification.birthDepartement: XX
          option.identification.birthCountry: FR

          ## this section let you specify dns, not needed if you take a sharedHosting

          option.dns.group: hosting # can be: hosting | dedicated | external
          option.dns.master: dns12.ovh.net
          option.dns.slave1: ns12.ovh.net
          option.dns.slave2: XXXX.ovh.net 127.0.0.1
          option.dns.slave3:
          option.dns.slave4:

          ## authinfo code for gTlds and .pl transfer

          option.domain.authinfo: XXXXXXXXXXXXXXX

          ## allow you protect your whois data in gtlds domain names

          option.owo: yes
            
           


Odnowienie domeny

          batch.version: 4.0
          batch.account: XXXXX-ovh
          batch.referer: ma-ref-123456
          batch.type: orderDomain
          batch.auth.method: md5
          batch.autopayment: yes

          order.domain.name: ovh.com
          order.domain.command: renew

          batch.auth.md5: b0a24f10d535d1b9ef40e50e97a0c312
            
           


Odwołanie do funkcji SOAPI: Zmiana DNS domeny

            batch.version: 4.0
            batch.account: XXXXXX-ovh
            batch.referer: ma-ref-123456
            batch.type: soapi
            batch.auth.method: md5
            batch.autopayment: yes

            soapi.method: domainDnsUpdate
            soapi.param.domain: ovh.com
            soapi.param.dns1: dns12.ovh.net 
            soapi.param.dns2: ns12.ovh.net
            
           


Wyjaśnienie metod autoryzacji
Podpis MD5


Metoda polega na przeliczaniu hash MD5 wysyłanej wiadomości i hasła wprowadzonego w managerze. Aby skorzystać z tej metody, wystarczy:
 • zaznaczyć, że wybrałeś metodę MD5
  batch.auth.method: md5
 • obliczyć hash w MD5. Możesz w tym celu wykorzystać skrypt w perlu lub PHP, dostępne w tym miejscu

 • dodać na koniec wiadomości hash
  batch.auth.md5: 9b02cb2890ce787fdfeef72473a7a149

Skrypt generowania MD5 w perlu

             #!/usr/bin/perl
             use strict;
             use Digest::MD5 qw(md5_hex);

             # fichier à signer
             my $file = "email.txt";
             
             my $body;
             open (F, $file);
             while(<F>) {
              $body.=$_;
              print $_;
             }
             close(F);

             my $passphrase = "MaPassPhraseQuiEstUnique";
             my $texte_a_hasher = $passphrase.$body;
             $texte_a_hasher =~ s/\s//g;

             # génération du MD5
             my $signature = md5_hex($texte_a_hasher);

             $body .= "batch.auth.md5: $signature\n";
             print $body;
                 
                 


Skrypt generowania MD5 w PHP

             <?
             // ouverture du fichier source
             $body = @file_get_contents("email.txt");

             // PassPhrase saisie dans le MANAGER
             $passphrase = 'MaPassPhraseQuiEstUnique';

             $texte_a_hasher = preg_replace('/\s/','',$passphrase.$body);

             //génération du MD5
             $signature = md5($texte_a_hasher);
             $body .= 'batch.auth.md5: '.$signature;

             // Affichage du Mail à envoyer
             echo "$body\n" ;
             ?>
                 
                 Wskaż opcje niezbędne do wypełnienia oraz fakultatywne


Opcje, które należy obowiązkowo podać, są zaznaczone a opcje fakultatywne słowem 'opcjonalnie'.

create transfer odnowienie soapi
batch
order
contact
opcja opcja opcja
soapi


Konwersja punktów na zamówienie domeny


Batch


batch.version


Należy podać numer wersji

przykład:
batch.version: 4.0

batch.account


Należy podać identyfikator NIC Handle przypisany do zamówienia. Jeżeli korzystasz z konta preapid, wszystkie operacje zostaną przypisane do tego identyfikatora klienta.

przykład:
batch.account: XXXXXX-OVH

batch.referer


Aby zdefiniować zapytanie należy podać rodzaj usługi.

przykład:
batch.referer: ma-ref-123456

batch.type


Należy podać rodzaj zapytania: 'orderDomain', aby zarejestrować, przejąć lub przenieść domenę' 'soapi' w przypadku zapytań realizowanych w SOAPI.

przykład:
batch.type: orderDomain

batch.auth.method


Metody autoryzacji: md5pgpsmime lub plainAby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych metod autoryzacji, sprawdź zakładkę techniczną usługi prepaid.

przykład:
batch.auth.method: md5

batch.autopayment


Proszę wskazać czy zamówienie będzie opłacone przy pomocy punktów prepaid.

przykład:
batch.autopayment: yes


Order


order.domain.name


Proszę podać nazwę domeny.

przykład:
order.domain.name: ovh.com

order.domain.command


Proszę podać rodzaj zamówienia dla domeny: createtransfer lub odnowienie.

przykład:
order.domain.command: create

order.hosting.type


Proszę podać rodzaj serwera: none bez serwera, 90plan720planmediaplan lub xxlplan.

przykład:
order.hosting.type: xxlplan

order.offer


Proszę wskazać rodzaj usługi dla domeny: złotyplatynowy lub diamentowy.

przykład:
order.offer: diamond

order.resellerProfile


Proszę podać profil resselera: none bez serwera, whiteLabel własna marka agent dla agenta.

przykład:
order.resellerProfile: none


Kontakt


W tej sekcji możesz podać kontakty dla domeny:
 • właściciela (owner),
 • administracyjny (admin),
 • techniczny (tech),
 • billingowy (billing).

contact.owner.id


pozwala na stworzenie kontaktu właściciela po podaniu jego identyfikatora klienta.

przykład:
contact.owner.id: XXXXXX-OVH


contact.owner.name
contact.owner.firstname
contact.owner.legalform
contact.owner.organisation
contact.owner.address
contact.owner.zip
contact.owner.city
contact.owner.country
contact.owner.phone
contact.owner.fax
contact.owner.email
contact.owner.language
contact.owner.vat


Umożliwia stworzenie kontaktu właściciela po podaniu wszystkich danych.

przykład:
              contact.owner.name: MojeImie
contact.owner.firstname: MojeNazwisko
contact.owner.legalform: individual contact.owner.organisation: OVH contact.owner.address: 140 Quai du Sartel contact.owner.city: Roubaix contact.owner.zip: 59100 contact.owner.country: FR contact.owner.phone: +33.123456789 contact.owner.fax: contact.owner.email: support@ovh.net contact.owner.language: fr contact.owner.vat:
              

contact.admin.*
contact.tech.*
contact.billing.*


System działa identycznie w dla innych kontaktów.


Opcja


option.identification.method
option.identification.legalName
option.identification.legalNumber
option.identification.afnicIdent
option.identification.birthDate
option.identification.birthCity
option.identification.birthDepartement
option.identification.birthCountry


Wypełnienie tej sekcji jest niezbędne do zarejestrowania lub przechwycenia domeny .fr.

przykład:
              option.identification.method: birthPlace option.identification.legalName: OVH option.identification.legalNumber: 123456789 option.identification.afnicIdent: option.identification.birthDate: XX/XX/2009 option.identification.birthCity: MaVille option.identification.birthDepartement: 59 option.identification.birthCountry: FR
              


option.dns.master
option.dns.slave1
option.dns.slave2
option.dns.slave3
option.dns.slave4
option.dns.slave5


W tej sekcji możesz podać serwery dns wykorzystane do zarejestrowania lub przechwycenia domeny.

przykład:
              option.dns.master: dns12.ovh.net option.dns.slave1: ns12.ovh.net option.dns.slave2: option.dns.slave3: option.dns.slave4: option.dns.slave5:
              


option.owo


W tej sekcji możesz aktywować usługę OwO (maskowanie danych osobowych wyświetlanych w bazach Whois), która jest dostępna dla domen z rozszerzeniem .com, .net, .org, .info, .biz.

przykład:
              option.owo: yes
              


option.domain.authinfo


W tej sekcji możesz podać kod authinfo, który umożliwia wykonanie transferu domen .pl oraz domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz).

przykład:
              option.domain.authinfo: XXXXXXXXXXXXXXX
              


Soapi


soapi.method
soapi.param.*


W tej zakładce możesz wykorzystać funkcje SOAPI. soapi.method wskazuje metodę która będzie użyta oraz prefiks soapi.param. pozwala na podanie wszystkich parametrów, które będą wykorzystane w funkcji.

przykład:
              soapi.method: zoneEntryAdd soapi.param.domain: ovh.com soapi.param.subdomain: sousdmaines soapi.param.fieldtype: A soapi.param.target: 127.0.0.1